Högstugan naturreservat

I naturreservatet Högstugan, söder om Ulrika, höjer sig barrskogsklädda mer eller mindre branta sluttningar. Uppe på höjderna har du en fin utsikt över området. 

I Högstugans skogar finns en rik flora med arter som trolldruva, vårärt, kärrfibbla, blåsippa och ormbär. I de magrare partierna finns det gott om blåbär och här växer också den lilla skogsorkidén knärot.

Förutom den grova barrskogen finns inslag av ädellövträd och asp. Området är också rikt på död ved av gran och det är till granarna, både levande och döda, som de flesta av områdets sällsynta arter är knutna.

På gamla lövträd kan man hitta en artrik lavflora med bland annat aspgelélav och lunglav.

Områdets svampflora är mycket rik, framför allt nere i den långsträckta sluttningen. Här finns en lång rad sällsynta svampar som svartfjällig musseron, raggtaggsvamp och lilafotad fingersvamp.

Naturreservatet har fått sitt namn efter torpet Högstugan som legat här. Vid reservatet har även de båda torpen Gölstugan och Övrabo legat. Nedanför en sluttning avslöjar gamla trädgårdsväxter, lövträd och ruiner var Gölstugan en gång låg.

För dig som besökare

En parkering med plats för tre till fem bilar finns på en vändplan vid en skogsbilväg. Från parkeringen går en vandringsled i en rundslinga i reservatet. Vandringsleden är markerad med orange färg och är 1,7 kilometer lång. Längs leden kan du även göra en liten avstickare som visar fram till Linköpings kommuns högsta punkt med utsikt över Kindabygdens skogslandskap.

Ett fikabord finns vid parkeringen.

Var uppmärksam på att det finns stående döda granar i området. Granarna har angripits av granbarkborre. Dessa granar blir lätt spröda och kan gå av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 37 hektar

Skyddsår: 2018

Kommun: Linköping

Markägare: Linköpings stift

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss