Sand-Drögen naturreservat

Sparvuggla

Vid sjön Drögen ligger Sand-Drögens trolska naturskogar. I aspar med hackspetthål huserar sparvugglan, Europas minsta uggla. Är man uppmärksam kan man möta hennes skarpa blick när hon tittar ut ur sitt bohål, eller höra henna flöjta taktfast på våren i skymning och gryning.

Bergshöjder med knotiga gamla tallar och dalgångar med små bäckar och gamla granar med grova hängande grenar. Längs de långsmala bäckdalarna är skogen bördig. Här blommar myskmadra, trolldruva och blåsippa på våren och försommaren. Här finns också många ovanliga mossor, lavar och svampar.

Längst i norr finns spår av svunna tiders småjordbruk vid det övergivna torpet Lönndalen. Här möts du av en öppen oas i storskogen, där gamla äppelträd, lönnar och andra vårdträd vittnar om tider som en gång var. Odlingsrösena vid de forna åkrarna kring husgrunden är magnifika.

För dig som besökare

Området har ännu ingen parkering eller andra anordningar för besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

För att fiska i Drögen krävs fiskekort. Fiskekort kan lösas av Drögens fiskevårdsområdesförening via: Fiskekort i Drögens FVO (Drögen) (ifiske.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat och förenklat utdrag från beslutet om Sand-Drögens naturreservat år 2022.

  • Du får inte framföra motordrivet fordon, förutom på väg.
  • Du får inte samla ved, bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller bedriva läger med fler än 100 personer.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få samla ryggradslösa djur eller för att utföra studie som kan leda till skada på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 44 hektar

Skyddsår: 2022

Kommun: Linköping

Markägare: En stiftelse

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss