Torpön naturreservat

Torpöns naturreservat är ett typiskt skogsområde vid sjön Sommen i Östergötlands södra skogsbygd. Nere vid stranden kan du bada och njuta av en blånande utsikt över sjön. 

Reservatet ligger på sydudden av Torpön och sträcker sig ut i Sommen. Landområdet är lätt kuperat. Här dominerar hällmarktallskogen med en grågrön matta av renlavar, hus- och väggmossa.

På de magra markerna växer också ljung, lingon, blåbär och örnbräken. På fuktigare områden utmed sjön finns den doftande porsen och de blåa ängsväddarna. I söder är marken bördigare, därför växer det mer lövträd som hassel och lönn där.

Förr i tiden betade böndernas och torparnas djur i skogen, som då var mycket öppnare. Man kan se spåren efter dem i kvarvarande ängs- och hagmarksväxter som vårbrodd, gökärt och stor blåklocka.

Ett antal mindre öar i Sommen ingår i reservatet. Där häckar fiskmås, drillsnäppa och ibland fiskgjuse och storlom. Du kan också stöta på skogshönsen tjäder och orre. Mindre korsnäbb, nötskrika, tofsmes och svartmes är vanliga.

Under 1800-talet hade kolningen stor betydelse i Sommenbygden. Främst användes kolet vid järnframställningen vid Boxholms bruk. Torpöns hembygdsförening har iordningställt såväl kolmila som kolarkoja, på en ursprunglig plats här i reservatet.

På Torpöns nordspets ligger Sjön Sommens naturum där du kan få mer information om natur och kultur på Torpön och i Sommenbygden.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland