Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvädöfjärden naturreservat

Kvädöfjärden bildades år 2007 som Östergötlands första marina naturreservat. Reservatet är unikt med sin mosaik av skärgård, barrskog, eklandskap och rikt kulturlandskap. På grunda vatten finns ett spännande växt- och djurliv och viktiga barnkammare för fiskyngel.

Denna del av skärgården har en särskilt fin vattenkvalitet och är ett så kallat referensområde för miljöövervakning av fisk och miljögifter. Här finns inte mindre än 35 fiskarter och 52 olika undervattensväxter, bland annat livskraftiga bestånd av blåstång, ålgräs och kransalger. 

Naturreservatet ska bevara sina rika havsmiljöer och en ytterskärgård med äldre barrskogar och kulturlandskap. Områdets orördhet och tysta prägel ska behållas. Syftet ska nås genom att förhindra exploatering och mänsklig påverkan. Reservatet undantas från till exempel muddring, trålfiske och fiskodling. I Licknevarpefjärden råder förbud mot fritidsfiske och att köra med motorbåt.

Ute i övärlden finns ett rikt fågelliv med både flytt- och häckfåglar. Kvädöhalvön har en lång och flikig kust, ofta med höga och klippiga stränder. Här och var finns mjukt rundade klipphällar där det går bra att sola och bada. På södra delarna av halvön växer en orörd och urskogslik barrskog. Skogarnas struktur visar att återkommande skogsbränder förut varit vanligt i trakten. I norr finns värdefulla lövskogar och lundar där ek, hassel och björk växer. Lundarna ligger på en så kallad skalgrusbank.

På Kvädö finns även ett vackert odlingslandskap med skärgårdskaraktär. Ofta är de uppodlade fälten omgivna av en bård med ekskog med artrik flora. Kulturlandskapet vårdas av betande djur. Övärlden öster om Kvädöhalvön består av både trädbevuxna och kala kobbar och skär.

Fågellivet i arkipelagen är rikt med bland annat ejder och svärta. En del av öarna är även fågelskyddsområden med skyltar som anger när tillträdesförbud råder. På Kvädö Rotskär finns stora öppna lavklädda hällmarker. Härifrån har du en storslagen utsikt över den omgivande skärgården.

För dig som besökare

Det går att ta sig ut till Ekudden till fots via Östgötaleden som går genom reservatet. Annars ligger reservatets huvudparkering vid Ekudden. Parkeringen har plats för cirka 20 bilar och här finns fikabord, torrdass och soptunna. Från parkeringen går korta stigar ut till ett vindskydd med eldplats (cirka 75 meters promenad) samt en utsikt mot öppet hav (cirka 200 meters promenad). Dessa stigar är tillgängliga för personer med rörelsehinder. För dig som har svårt att gå finns en särskild parkering vid Ekuddens brygga. Mellan vindskyddet och Ekuddens brygga finns sommartid även en kajakbrygga. Längst ut vid Ekudden har du goda möjligheter att skåda sträckande fåglar.

I reservatet finns en vandringsled som går i en rundslinga som är cirka fem kilometer lång. Leden startar vid Kvädö gård där det finns en parkering med plats för tre bilar.

I anslutning till Licknevarpefjärden finns en parkering med plats för fem bilar. Där finns ett utsiktstorn och fikabord. Från utsiktstornet får du en fin vy över fjärden med omgivande skogar och det finns goda chanser att se stora andflockar under flyttningstid.

Torrdass och soptunna finns även på Brånnholmen söder om Kvädö. 

Du befinner dig i en unik skärgårdsmiljö. Öar och mindre skär är barnkammare för skärgårdens fåglar och andra djur – respektera det koppeltvång som gäller och tänk på att hundar kan störa djurlivet. Eldning och grillning måste ske med stor försiktighet. Tag med ditt skräp till en sopstation. Sommartid betas delar av reservatet av får och nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Kvädöfjärdens naturreservat från 2007 samt beslut om djur- och växtskyddsområden.

 • Du får tälta eller förtöja båt i max två dygn i följd på samma plats.
 • Du får inte övernatta i husvagn eller husbil.
 • Du får inte framföra vattenskoter, vattenskidor eller annan båtdragen utrustning utanför den för vattenskoter tillåtna zonen i och kring farleden.
 • Du får inte framföra motordriven farkost i Licknevarpefjärden.
 • Du får inte fiska i Licknevarpefjärden.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla in ryggradslösa djur.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.
 • Du får bara göra upp eld på anordnad eldplats.
 • Det finns fågelskyddsområden i naturreservatet.

Se fågelskyddsområdena på Naturvårdsverkets karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 4577 hektar

Skyddsår: 2007

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss