Snöfall i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kilinge naturreservat

På krönet av Vångaförkastningen ligger en gammal barrblandskog. Bland blockrika branter, magra tallhällmarker och mossrika grandalar lever en mängd ovanliga arter. De behöver den döda veden och de gamla träden som finns just här, i denna skog.

Strax väster om Stora Röja gård reser sig Vångaförkastningen. I branten och på krönet ligger Kilinge naturreservat. Områdets naturvärden är främst knutna till de gamla träden och den döda veden. Även variationen i topografi och fuktighet samt den blockrika terrängen skapar en mängd olika naturtyper som ger förutsättningar för många olika arter att trivas här.

Många arter som minskar i den brukade skogen har fått en fristad här i Kilinge. På gamla tallar växer till exempel vedsvampen tallticka. Den är viktig för hackspetten spillkråka som lättare kan hacka ett bohål i den angripna tallen. I sumpskogarna och de fuktiga miljöerna med ytligt markvatten växer kattfotslav på gran tillsammans med den grårosa gammelgranslaven. Svampen ullticka visar sig som chokladbrun sammet på undersidan av döda granstammar.

Centralt i naturreservatet ligger en källa. Den användes under 1800-talet som hälsokälla. Då inackorderade man sig på Stora Röja gård för att "dricka brunn" som det hette.

Kilinge naturreservat i snöpuder. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Kilinge naturreservat i snöpuder. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

För dig som besökare

Strax norr om reservatet finns en vändplan som kan användas som parkering. I dagsläget finns inga friluftsanordningar i området men du är välkommen att besöka naturreservatet efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Kilinge naturreservat ur beslutet från 2019. Texten är förenklad:

  • Du får inte köra motorfordon.
  • Du får inte ställa upp husvagn.
  • Du får tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 32,8 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Norrköping

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss