Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Väggö naturreservat

Väggö naturreservat har sedan länge haft en mycket viktig roll för havsörnens överlevnad i skärgården. Reservatet ligger i Gryts skärgård och är vackert att passera med sina dramatiska klippväggar. Vänligen respektera hastighetsbegränsningarna och tillträdesförbudet.

Väggö ligger i norra delen av Gryts skärgård och är ett naturreservat med sedan länge opåverkad skärgårdstallskog. Hällmarkstallskog dominerar i de höglänta partierna, medan det finns grandominerade partier i sänkor. Det finns även kärr och mossar som ger området drag av Kolmården trots läget mitt ute i skärgården.

På norra delen av Väggö finns rikt inslag av ek och andra ädellövträd liksom en rik markflora av lundtyp. Berggrunden är mager och består till största delen av gnejs. Utmed de östra branterna är berget imponerande högt och stupar brant ned i Östersjön i en markerad sydväst-nordostlig förkastning. Efter reservatets bildande har inget skogsbruk förekommit.

En fornlämning finns längs Väggös östra sida. Det är ett närmast runt röse som är 6-7 meter i diameter och 0,4 meter högt. Stenarna är 0,2-0,5 meter stora och i mittpartiet finns en större fördjupning. Röset ligger i en naturlig svacka på berget.

För dig som besökare

Sommartid är det förbjudet att besöka stora delar av reservatet. Du som kommer med egen båt eller kajak kan besöka norra delen av reservatet där det inte är tillträdesförbud. Inga särskilda anordningar för friluftslivet finns i reservatet. Men i det närliggande reservatet Ämtö finns vandringsleder och stugby med mera.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Väggö naturreservat ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

 • Under perioden 1 februari till 15 augusti får du inte besöka den del av reservatet som har tillträdesförbud (se röd yta i karta nedan).
 • Du får inte landa med luftfarkost eller köra motorfordon. Undantag gäller för vattenområdet där fordon får köras i en hastighet av högst 10 knop.
 • Du får inte köra vattenskoter eller liknande motorfarkoster på ett störande sätt.
 • Du får tälta max två dygn i följd på samma plats.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva försäljning eller annan kommersiell verksamhet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 225 hektar

Skyddsår: 1975 och utvidgat 2009

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: Valdemarsviks kommun och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss