Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kråkeryd naturreservat

På bergskrönet högt över Vätterns blå vatten kan du njuta av såväl storslagen utsikt som klippängarnas blomsterprakt. På kanten av en landskapsdanande geologisk formation finns en artrik flora med exklusiva inslag. Vid Kråkeryd höjer sig klippkanten 60 meter över Vättern.

Den förkastning som bildar Vätterns östra strand har uppkommit genom rörelser i berggrunden vid flera tillfällen för mellan 600 och 200 miljoner år sedan. Oändligt avlägsna händelser men fortfarande så påtagliga. De svårtillgängliga branterna står i skarp kontrast till odlingslandskapet ovanför.

Den mjukt böljande utlöparen av östgötaslätten har under lång tid använts som jordbruksmark. Den bergiga marken har utnyttjats till bete där så varit möjligt. Krönet av branten inom reservatet betas till stor del fortfarande.

Tack vare att marken varit öppen och betad under lång tid och heller inte gödslats, är floran mycket artrik. Mandelblom, brudbröd, jungfrulin, gullviva och ängshavre är några vanliga växter i den övervägande torra betesmarken.

Torrängarna vid Kråkeryd är artrikare än vad som är vanligt på urberg. Det beror på att inlandsisen fört med sig kalk från östgötaslätten. Här växer därför en rad kalkgynnade växter, bland annat axveronika, blodnäva, färgmåra, grusbräcka och fältmalört.

På de solbelysta klippängarna i branten finns också ruggmossa och den sällsynta drakblomman. Bland enbuskar och nypon trivs grönfink, hämpling och törnsångare. Korpar och fiskgjuse ses ofta utanför branten.

Lokalklimatet är en förklaring till Vätternstrandens rika natur. Närheten till Vättern, som sällan blir isbelagd på vintern, och den starka solinstrålningen i västbranten gör att klimatet överlag är mycket milt. Här finns därför många värmegynnade arter som till exempel murgröna, större barksnäcka och hasselsnok.

För dig som besökare

Du hittar till Kråkeryds naturreservat genom att följa skyltningen från turistvägen mellan Omberg och Gränna. En parkering finns för cirka tio bilar. Vid parkeringen finns informationsskyltar, soptunna och ett torrdass som är tillgängligt med rullstol.

Från parkeringen startar två vandringsleder. Den längre leden är 1,7 kilometer lång och går söderut först längs med en väg och sedan i en rundslinga genom hagmarkerna med fina vyer över Vättern.

Eller så kan du välja en mer tillgänglig led som går norrut, en kortare sträcka på 350 meter genom en hagmark. Denna led är belagd med finare grus och är extra lätt att ta sig fram på. Längs leden finns ett fikabord som är tillgängligt med rullstol. Leden slutar ute på ett bergskrön med vacker utsikt över Vättern. Cirka 100 meter från utsiktspunkten finns ett vindskydd med grillplats.

Sommartid betas reservatet av får. Under denna tid rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Kråkeryds naturreservat från 2022.

 • Du får inte ställa upp husvagn i reservatet.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Du får inte störa eller skada djurlivet.
 • Du behöver skriftligt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva tävling eller läger med fler än 100 deltagare.
 • Du behöver skriftligt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 33 hektar

Skyddsår: 1993

Kommun: Ödeshög

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss