Jobba hos oss

När du jobbar på Länsstyrelsen Östergötland påverkar du
samhällsutvecklingen, varje dag. Du får använda din spetskunskap på
landets bredaste myndighet, i samarbete med andra experter och i nära samverkan med nationella myndigheter,
kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer.

 

Kort sagt: Jobbar du här, jobbar du med samhällsnytta. På riktigt. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet.

Bilden visar en kvinna med skog i bakgrunden. Texten på bilden lyder "Din kunskap. En kraft för Östergötland."

Vårt uppdrag är att utföra den politik som folket via riksdag och regering röstat fram. Här möts olika sektorer i spännande samarbeten och ibland utmanande beslut. Med nyfikenhet och respekt för varandras kunskaper arbetar vi tillsammans för länets bästa.

Det är få samhällsfunktioner vi på Länsstyrelsen Östergötland inte är inblandade i. Från krisberedskap till fiskevård. Från mänskliga rättigheter till landsbygdsutveckling. Från strandskydd till klimatanpassning. Vi samordnar andra samhällsaktörer och uppdrag, vi bedriver tillsyn och rådgivning, beviljar tillstånd och betalar ut stöd och bidrag.

En hel del av vårt arbete utförs på kontoret, med långsiktigt strategiskt arbete där vi i samarbete med kunniga kollegor diskuterar oss fram till vad som är bäst för länet inom olika områden. Men vi jobbar lika mycket ute på fältet, handfast i den östgötska vardagen. I naturen, hos företag, på mässor, i nära samverkan med nationella myndigheter, kommuner, region och
organisationer. I stad och på landsbygd. I länet, i landet, i världen. Här får du använda din kunskap brett och omväxlande, till stor nytta för många.

För alla som jobbar inom staten finns den statliga värdegrunden som beskriver vilka beteenden och förhållningssätt som ska prägla oss. Den statliga värdegrunden består av principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service.

På Länsstyrelsen Östergötland har vi även tre värdeord som vägleder oss kring hur vi ska vara mot varandra och andra vi möter i vårt arbete. Dessa ord är omtanke, respekt och kommunikation. De är värderingar som vi alltid ska ha med oss vad vi än arbetar med.

När du jobbar på Länsstyrelsen Östergötland får du inte bara vara med och förändra samhället till det bättre. Du får också en mer meningsfull vardag för dig själv.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet, och i det ingår bland annat pensionsavsättning, trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar och kompetensutveckling. Och vi bryr oss om din hälsa! Därför får du företagshälsovård, olycksfallsförsäkring och extra ersättning utöver Försäkringskassans vid sjukdom.

Du får också:

 • Flexibla arbetstider
 • Möjlighet till arbete på distans upp till 2 dagar per vecka
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
 • Några lediga dagar per år i samband med röda dagar
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
 • Friskvårdsbidrag
 • Föräldrapenningtillägg (10 %) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel
 • Rökfri arbetstid
 • Trevliga kollegor och en engagerad personalförening som arrangerar roliga aktiviteter, till exempel teaterbesök och olika motionsaktiviteter såsom fotboll, innebandy och pingisturnering.

Arbetsgivarverkets information för statligt anställda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lediga jobb

Tjänsterna som ligger ute hittar du här:

Våra lediga jobb

Följ oss gärna i sociala medier:

linktr.ee/lansstyrelsenostergotland Länk till annan webbplats.

Spontana intresseanmälningar och ansökningar

Vi är enligt Anställningsförordningen skyldiga att informera om alla lediga tjänster som finns på myndigheten. Av den anledningen har vi i praktiken ingen möjlighet att ta emot generella intresseanmälningar och spontanansökningar som saknar koppling till en utannonserad tjänst.

Länsstyrelsen ser positivt på att ta emot praktikanter och gör det i mån av plats och behov.

Är du intresserad av en praktikplats hos oss? Maila gärna oss på ostergotland@lansstyrelsen.se.

Som praktikant måste du vara försäkrad, antingen genom ditt universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen. Kom ihåg att ange om du är berättigad försäkring i din ansökan. När du söker praktikplats är det även bra om du preciserar var inom Länsstyrelsen du helst vill praktisera. Titta gärna runt på hemsidan.

Om vi har möjlighet att erbjuda praktik hör vi av oss när vi mottagit din intresseanmälan. Om du inte hör något ifrån oss inom en månad så har vi dessvärre inte lyckats hitta ett uppdrag som matchar dina önskemål.

Möt våra medarbetare

Lovisa Granberg, agronom och samordnare för projektet Greppa näringen

Tommy Karlsson, biolog

Jens Gottfredsson, handläggare krisberedskap och civilt försvar

Joakim Svensson

Joakim Svensson, energi- och klimatstrateg

”Klimatfrågan berör mer eller mindre alla delar av samhället och därmed många delar av Länsstyrelsens verksamhet.”

Vad jobbar du med?

Jag jobbar med att utveckla Östergötlands energi- och klimatstrategi men också med projektsamordning och samverkan i länet. Jag och mina kollegor på enheten för energi och klimat arbetar alla för att vi ska ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Klimatfrågan berör mer eller mindre alla delar av samhället och därmed många delar av Länsstyrelsens verksamhet. Det blir därför mycket samarbete med kollegor på andra enheter. Vi deltar till exempel i olika samverkansgrupper och projekt där vi bidrar med energi- och klimatperspektivet.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?

Det varierar mycket. Eftersom mitt jobb innebär mycket samverkan och dialog så blir det en hel del möten och seminarier som vi antingen arrangerar själva eller deltar i. Det blir därför också en del planering och kommunikation i samband med det. Jag skriver till exempel vårt nyhetsbrev om energi- och klimat som går ut till olika aktörer i länet.

Vad är ditt roligaste eller bästa jobbminne från Länsstyrelsen?

Det finns många fina minnen men ett som jag tycker är särskilt bra är när vi lanserade energi- och klimatstrategin i slutet av 2019. Vi hade lanseringen på slottet och totalt deltog över 80 personer vilket kändes väldigt kul efter ett års arbete med att ta fram strategin.

 

 

Johan Landstedt

 Johan Landstedt, utvecklingsledare våld i nära relationer

”Det känns väldigt givande eftersom det i slutändan ska minska lidande för enskilda människor.”

Vad är din roll på Länsstyrelsen?

Jag jobbar med Länsstyrelsens uppdrag om att bekämpa mäns våld mot kvinnor. För mig innebär det till exempel att sprida kunskap om våld genom att anordna och genomföra konferenser och utbildningar. Jag driver också utvecklingsfrågor genom att ta fram olika typer av strategier och handlingsplaner. Mitt arbete kan också innebära att skriva rapporter som belyser styrkor och utvecklingsområden i länet.

Man kan säga att vi på Länsstyrelsen fungerar som en koppling mellan det som sker i länet och den nationella nivån. Uppdraget från regeringen går bland annat ut på att stärka samordningen av insatser mellan till exempel kommunerna i länet och att stödja genomförandet av den nationella strategin. Vi har stora möjligheter att utforma arbetet och det innebär både en frihet som gör jobbet roligt och spännande men samtidigt är det en stor utmaning.

Ytterst handlar det om att stärka samhällets förmåga och kapacitet att förebygga, upptäcka och vidta åtgärder för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det känns väldigt givande eftersom det i slutändan ska minska lidande för enskilda människor och bidra till nytta för hela samhället.

 

 

Sara Warhby

Sara Wahrby, projektledare miljösamverkan

”Jag får vara med och utveckla och ständigt förbättra vårt arbete inom miljösamverkan.”

Vad är din roll på Länsstyrelsen?

Jag jobbar som projektledare för Miljösamverkan Sverige som är en samverkansorganisation mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Jag arbetar med olika projekt inom miljö, vatten och natur som till exempel kan handla om att ta fram utbildningar eller stöd till handläggare. Det kommer till nytta både hos länsstyrelserna runt om i Sverige och för andra som arbetar med miljöfrågor inom kommuner och näringslivet.

Vad får du vara med och utveckla?

Jag får vara med och utveckla och ständigt förbättra vårt arbete inom miljösamverkan, vilket är jätteroligt. Jag har tillsammans med mina kollegor och projektgrupperna stora möjligheter att hela tiden utforma projekt efter nya idéer och arbetssätt. Det känns meningsfullt eftersom det gör att mer miljötillsyn kan genomföras runtom i Sverige. Vi skapar samtidigt också samsyn mellan länsstyrelserna och handlägger ärenden mer lika över hela Sverige.

 

 

Mathias Ibbe

Mathias Ibbe, vattenekolog

”När vi står och tittar ut över Svartån simmar två uttrar ut precis framför oss och leker i forsen.”

Vad är din roll på Länsstyrelsen?

Jag arbetar som handläggare på enheten för vatten med skydd och restaurering av länets värdefulla vattenmiljöer. Jag samordnar också vårt arbete med miljöanpassning av vattenkraften och deltar i tillsyn och prövning av vattenverksamhetsärenden. En del av min arbetstid ägnar jag åt nationella uppdrag åt Havs- och vattenmyndigheten med att utveckla arbetet med restaurering av vattendrag.

Vår enhet arbetar i ett brett perspektiv vilket gör att vi har mycket utbyte med andra enheter på Länsstyrelsen. I mitt fall är det ofta till exempel kulturmiljöfrågor som blir aktuella, vid miljöanpassning av dammar och kraftverk, eller naturvårdsfrågor vid åtgärder i naturskyddsområden. Våra kollegor har ett stort engagemang och är duktiga på att dela med sig av sina kunskaper inom olika områden.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?

Vissa dagar spenderar jag på kontoret med planering och uppföljning av olika projekt eller så skriver jag på ett beslut eller yttrande i ett ärende vi fått till oss. Andra dagar är jag ute i länet på till exempel ett inventeringsuppdrag, träffar markägare eller gör ett tillsynsbesök. Det är sällan jag gör samma sak två dagar på raken.

Vad gör ditt arbete meningsfullt?

Att få arbeta med frågor som jag är genuint intresserad av och ha möjlighet att bidra till en mer hållbar förvaltning av vatten och natur. Det känns extra värdefullt när vi kan summera lyckade projekt som resulterat i återställda vattenmiljöer och jag uppskattar verkligen samarbetet med kollegor, markägare, organisationer och bolagsrepresentanter.

Vad är ditt roligaste eller bästa jobbminne?

Ett roligt minne är när min arbetsgrupp skulle introducera två chefer för vår verksamhet. När vi står och tittar ut över Svartån simmar två uttrar ut precis framför oss och leker i forsen. Det har jag inte sett varken förr eller senare.

 

 

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss