Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Smedstorps dubbelgård kulturreservat

I kulturreservatet Smedstorps dubbelgård har både hus och landskap bevarat sin karaktär alltsedan 1700-talet. Gårdens små, timmergrå byggnader ger en levande bild av bondens liv under självhushållningens tid i Sverige.

Gården omges av ett ålderdomligt odlingslandskap med små flikiga åkrar, ängsmark som ännu slås med lie, naturbetesmarker, hamlade träd, trägärdesgårdar och inte minst en stor mängd odlingsrösen.

Smedstorps dubbelgård utgör som namnet antyder två gårdar. Vi vet från det historiska källmaterialet att Smedstorp i början av 1700-talet försörjde en familj - Knut Olofssons - men omkring år 1730 delades gården och inägorna mellan två brukare.

Istället för att uppföra en ny gård dubblerades byggnaderna på den gamla gården. Mangårdsbyggnaderna ligger därför vägg i vägg med lika uppsättning ekonomibyggnader på vardera sida om gårdsplanen.

Dubbelgården är bebyggd i så kallad götisk form, vilket förr var mycket vanligt i Östergötland. Gårdens hus ligger löst grupperade i en fyrkant och gårdsplanen avdelas med ett staket i "Fine gårn" närmast manbyggnaden och "Lagårdsbacken" närmast fähusen.

Gården omfattar sammanlagt ett tjugotal hus - de två manbyggnaderna, två boningshus, två ladugårdar, visthusbodar, vedbodar, hönshus, stallängor och vagnskjul med flera byggnader.

De är genomgående timrade och fortfarande har flera av dem spåntak. Byggnaderna har aldrig försetts med panel eller rödfärgats.

Jordbruket på Smedstorp har bedrivits med traditionella, och därmed för odlingslandskapet varsamma metoder, fram till idag.

Området har besparats många av de moderna och storskaliga jordbruksmetoder som 1800- och 1900-talen har inneburit. Laga skifte fastställdes till exempel så sent som år 1942. Detta innebär att man än idag kan läsa landskapet utifrån den karta som upprättades år 1707.

Smedstorp ligger i Ydre kommun, längs väg 134 mellan Kisa och Österbymo. Vägvisare finns vid vägen.

Läs mer på Östergötlands museums hemsida.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 83,1 hektar

Skyddsår: 2001

Kommun: Ydre

Markägare: Privat och Östergötlands museum

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss