Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Herrsjöskogen naturreservat

Döda träd, myrmarker och mossig gammal granskog. Låter det spännande? Om inte så lägg till; badklippor, varierade strövstigar, terrängcykelled och fina skidspår. Ett område väl värt att besöka.

I Herrsjöskogens naturreservat kan du njuta av skogens tystnad från klipporna vid den klara Herrsjön. Tystnaden kanske bryts av spillkråkans skrattande läte. Fågeln har fått sitt namn för att den spiller träspån omkring sig då den hackar ut sitt bo i en grov gammal tall. Gärna en tall som är angripen av vedsvampen tallticka, som förekommer på flera platser i reservatet. En annan lite ovanlig fågel i reservatet är sparvugglan, har du tur kanske du hör den ropa i skymningen. Den är som mest aktiv under vårvintern, men kan höras vid alla tidpunkter på året.

Under din vandring eller cykeltur kommer du att uppleva de flesta av naturreservatets naturtyper. Magra glesa tallskogar på hällmarker och mossrika, mörka granskogar i svackor och sluttningar. Däremellan ligger myrmarker insprängda. Ofta bevuxna med väldoftande skvattram och pors. Herrsjöskogen är tillsammans med de angränsande naturreservaten ett stort och värdefullt stycke skyddad gammal skog.

För dig som besökare

Herrsjöskogen är en vildmark nära Norrköpings tätort. Herrsjöskogen ligger mitt i ett kluster av många reservat. Hela området med sammanlagt sex naturreservat, är ett populärt friluftsområde med många vältrampade stigar. Här samsas orienterare, vandrare, mountainbike-cyklister och skidåkare.

Närmaste parkering ligger vid Lillsjöns motionsanläggning vid Jursla. Från denna parkering går Östgötaleden genom Jursla gammelskog och Herrsjöskogens naturreservat och vidare genom Ågelsjöns och Rödgölens naturreservat. Genom den gamla skogen går flera välanvända och varierade vandringsstigar. Milspåret från Lillsjöstugan är ett exempel. Här finns också en terrängcykelled och på vintern fina skidspår.

En klippstrand i östra änden av Herrsjön inbjuder sommartid till bad. Här finns en anordnad grillplats, vedförråd och fikabord.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Herrsjöskogens naturreservat ur beslutet från 2019. Texten är förenklad:

  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel ta ved, bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får bara göra upp eld på anordnad grillplats som Länsstyrelsen har skyltat.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar med fler än 300 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 112,4 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Norrköping

Markägare: Gustavianska stiftelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss