Herrsjöskogen naturreservat

Döda träd, myrmarker och mossig gammal granskog. Låter det spännande? Om inte så lägg till; badklippor, varierade strövstigar, terrängcykelled och fina skidspår. Ett område väl värt att besöka.

I Herrsjöskogens naturreservat kan du njuta av skogens tystnad från klipporna vid den klara Herrsjön. Tystnaden kanske bryts av spillkråkans skrattande läte. Fågeln har fått sitt namn för att den spiller träspån omkring sig då den hackar ut sitt bo i en grov gammal tall. Gärna en tall som är angripen av vedsvampen tallticka, som förekommer på flera platser i reservatet. En annan lite ovanlig fågel i reservatet är sparvugglan, har du tur kanske du hör den ropa i skymningen. Den är som mest aktiv under vårvintern, men kan höras vid alla tidpunkter på året.

Under din vandring eller cykeltur kommer du att uppleva de flesta av naturreservatets naturtyper. Magra glesa tallskogar på hällmarker och mossrika, mörka granskogar i svackor och sluttningar. Däremellan ligger myrmarker insprängda. Ofta bevuxna med väldoftande skvattram och pors. Herrsjöskogen är tillsammans med de angränsande naturreservaten ett stort och värdefullt stycke skyddad gammal skog.

För dig som besökare

Herrsjöskogen är en fantastisk vildmark nära Norrköpings tätort. Ett området som är väl värt ett besök. Herrsjöskogen ligger mitt i ett kluster av många reservat som ligger precis intill varandra. Hela detta område med sammanlagt sex naturreservat är ett populärt friluftsområde med många vältrampade stigar. Här samsas orienterare, vandrare, mountainbike-cyklister och skidåkare.

Närmaste parkering ligger vid Lillsjöns motionsanläggning vid Jursla. Från denna parkering går Östgötaleden genom Jursla gammelskog och Herrsjöskogens naturreservat och vidare genom Ågelsjöns och Rödgölens naturreservat. Genom den gamla skogen går flera välanvända och varierade vandringsstigar. Milspåret från Lillsjöstugan är ett exempel. Här finns också en terrängcykelled och på vintern fina skidspår.

En klippstrand i östra änden av Herrsjön inbjuder sommartid till bad. Här finns en anordnad grillplats, vedförråd och fikabord.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 112,4 hektar
Skyddsår: 2019
Markägare: Gustavianska stiftelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland