Fröjerum naturreservat

Fröjerums naturreservat är ett stort sammanhållet område med lövrik naturskog med en blandning av många olika trädslag och buskar. I skogen finns en rikedom av mossor, lavar och svampar. Här kan du få chansen att skåda några av de hålhäckande fåglar som gillar den döda veden i reservatet.

Mellan sjöarna Såken och Trihörn ligger detta naturreservat som en vacker grön pärla. Ett tydligt kännetecken för en naturskog är att den ser ”stökig” och kanske lite svårframkomlig ut. Det är en skog i sitt naturliga tillstånd. Där ligger träd där de fallit och nya träd växer upp där fröna gror. Här växer inte träden på raka led, som de gör i en plantering.

Naturskogen i Fröjerum har gott om murkna stubbar, torrträd och annan död ved, som hyser mycket liv för att vara döda. Här trivs många ovanliga insekter, svampar, lavar och mossor. I torrstubbarna häckar hackspettar och så fort de flyttar tar någon annan fågel tacksamt över den lediga bostaden.

I Fröjerums naturreservat finns flera lavar, mossor, kärlväxter och svampar som är knutna till lövnaturskog med hög andel äldre lövträd och död ved. På den bördiga marken växer det gott om vitsippa och blåsippa. På våren blommar de lite ovanligare vårärt, vippärt och tandrot tillsammans med vätteros och lungört. Delar av området betas för att bevara den artrika floran.

För dig som besökare

Vägen mellan Fröjerum och Borkhult passerar genom reservatet. Intill vägen finns en anordnad parkering med plats för cirka fyra bilar. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt om reservatet. Här finns i övrigt inga leder eller andra anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Reservatet är bergigt och har bitvis en terräng som är svårframkomlig men här finns vackra blandlövskogar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 81,5 hektar

Skyddsår: 2001

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss