Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Trolleflod naturreservat

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Trolleflod avstängd. Vi rekommenderar inte besök i Trolleflods naturreservat just nu. Det beror på att ovanligt många granar har dött av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att bli sköra och brytas av. Att vistas här innebär en risk. Leden är också svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

Som namnet antyder kan ett besök i Trolleflods naturreservat sätta fart på fantasin! Här finns en variationsrikedom av både stora och små mått. I ”trollskogen” kan du upptäcka både sumpskogar, myrar och kärr.  Men skärper du synen kan du se in i den lilla världen som myllrar av sällsynta och spännande arter.   

I skogslandskapet, i nordligaste delen av Motala kommun, ligger Trolleflods naturreservat. Trolleflod är ett stort naturreservat som börjar få naturskogskaraktär. Blandskogen domineras av barrträd med en ålder på cirka 120 år. Tack vare att skogen inte gallrats finns det gott om döda stående och liggande träd. All denna ”döda ved” är ett paradis för många ovanliga insekter.

På flera håll i området tränger markvattnet upp till ytan, och de fuktiga markerna ger upphov till härliga sumpskogar, kärr och myrar.

Trolleflod är ett biologiskt mycket intressant och artrikt område. Det är en av länets mest artrika lokaler vad gäller rödlistade (hotade) mossor. Man har också hittat flera ovanliga och hotade svampar och lavar. De är inte bara ovanliga, de har roliga namn också. För vem skulle inte vilja få se en kalkmjölnavling eller en havstulpanlav?

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Trolleflod avstängd. Vi rekommenderar inte besök i Trolleflods naturreservat just nu. Det beror på att ovanligt många granar har dött av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att bli sköra och brytas av. Att vistas här innebär en risk. Leden är också svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

För dig som besökare

En parkeringsplats för besökare finns längs väg 51. Från parkeringen går en markerad vandringsled som är drygt två kilometer lång.

I området har granbarkborreangrepp gjort att flera granar har dött. Var uppmärksam och gå inte in i områden med döda stående granar när det blåser.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Trolleflods naturreservat från beslutet taget år 2022. Texten är förenklad.

  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte störa eller skada djurlivet.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger med fler än 100 deltagare.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 110 hektar

Skyddsår: 2002 och utvidgad år 2011. Beslut och skötselplan reviderades år 2022 för att möjliggöra åtgärder som gynnar myren och sumpskogarna.

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss