Trolleflod naturreservat

Som namnet antyder kan ett besök i Trolleflods naturreservat sätta fart på fantasin! Här finns en variationsrikedom av både stora och små mått. I ”trollskogen” kan du upptäcka både sumpskogar, myrar och kärr.  Men skärper du synen kan du se in i den lilla världen som myllrar av sällsynta och spännande arter.   

I skogslandskapet, i nordligaste delen av Motala kommun, ligger Trolleflods naturreservat. Trolleflod är ett stort naturreservat som börjar få naturskogskaraktär. Blandskogen domineras av barrträd med en ålder på cirka 120 år. Tack vare att skogen inte gallrats finns det gott om döda stående och liggande träd. All denna ”döda ved” är ett paradis för många ovanliga insekter.

På flera håll i området tränger markvattnet upp till ytan, och de fuktiga markerna ger upphov till härliga sumpskogar, kärr och myrar.

Trolleflod är ett biologiskt mycket intressant och artrikt område. Det är en av länets mest artrika lokaler vad gäller rödlistade (hotade) mossor. Man har också hittat flera ovanliga och hotade svampar och lavar. De är inte bara ovanliga, de har roliga namn också. För vem skulle inte vilja få se en kalkmjölnavling eller en havstulpanlav?

För dig som besökare

En parkeringsplats för besökare finns längs väg 51. Från parkeringen går en markerad vandringsled som är drygt två kilometer lång.

I området har granbarkborreangrepp gjort att flera granar har dött. Var uppmärksam och gå inte in i områden med döda stående granar när det blåser.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 110 hektar
Skyddsår: 2011
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland