Stafsäter naturreservat

I eklandskapet kring Stavsätters gård ligger Stafsäters naturreservat. Eklandskapet är norra Europas största ekområde  och är internationellt uppmärksammat för sina höga naturvärden och kulturvärden. Här kan du vandra bland gamla ekjättar och se sällsynta skalbaggar krypa på solbelysta stammar.

I de vackra hagarna Sörängen och Labbenäs växer reservatets äldsta träd. Många av de gamla ekarna är murka och ihåliga. De gamla ekarna erbjuder en gynnsam livsmiljö för många skalbaggar och lavar. Bland de sällsynta skalbaggarna finns Östergötlands landskapsinsekt, läderbaggen. Det är en tre centimeter stor skalbagge som kan ses krypa på den grova trädbarken varma dagar i juli och augusti. 

Norr om herrgården finns en tät lund med ek och lind. För ungefär hundra år sedan låg här en engelsk park och området kallas därför Engelskan. Här finns den sällsynta almlaven.

Utöver hagmarker innehåller reservatet även en lummig skog. Här växer skuggtåliga arter som trollduva, vårärt och sårläka. Lövskogarna är rik på fåglar och de två sårbara arterna mindre hackspett och skogsduva har skådats här. Dessutom förekommer gröngöling, stenknäck och kattuggla.

I de öppna betesmarkerna hittar du solälskande arter som svinrot, smörboll, prästkrage och gullviva. I betesmarken vid Labbenäs finns stensättningar som visar på att området runt Stafsäter har varit bebott och brukats under mycket lång tid.

För dig som besökare

En stor besöksparkering ligger norr om Stavsätters gård. Här finns ett picknickbord och informationsskyltar om reservatet. Den som vill vandra längre sträcka kan ta "Rängen runt" som är en del av Östgötaleden. Precis som namnet antyder går denna led runt hela sjön Stora Rängen och passerar flera naturreservat på vägen, bland annat Stafsäter. Men naturligtvis går det bra att bara gå delar av den långa leden.

Vill du gå kortare sträcka i reservatet kan du promenera den markerade leden "Engelska stigen" som startar vid den stora parkeringen. "Engelska stigen" är cirka en kilometer lång.

Varma sommardagar finns möjligheten att kombinera ditt reservatsbesök med ett dopp vid den kommunala badplatsen som ligger cirka 800 meters promenadväg från parkeringen.

En mindre parkering med plats för två bilar finns söder om Stavsätters gård. Härifrån kan du ta in på vandringsleden "Rängen runt" som är en del av Östgötaleden. En bit in på den leden kan du göra en avstickare in på "Sörängsslingan" som går i en cirka en kilometer lång rundslinga runt i reservatet.

Sommartid betas markerna. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Vid Stavsätter finns gårdsbutik och glass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland