Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stafsäter naturreservat

I eklandskapet kring Stavsätters gård ligger Stafsäters naturreservat. Eklandskapet är norra Europas största ekområde och är internationellt uppmärksammat för sina höga naturvärden och kulturvärden. Här kan du vandra bland gamla ekjättar och se sällsynta skalbaggar krypa på solbelysta stammar.

I de vackra hagarna Sörängen och Labbenäs växer reservatets äldsta träd. Många av de gamla ekarna är murkna och ihåliga. De gamla ekarna erbjuder en gynnsam livsmiljö för många skalbaggar och lavar. Bland de sällsynta skalbaggarna finns Östergötlands landskapsinsekt, läderbaggen. Det är en tre centimeter stor skalbagge som kan ses krypa på den grova trädbarken varma dagar i juli och augusti. 

Norr om herrgården finns en tät lund med ek och lind. För ungefär hundra år sedan låg här en engelsk park och området kallas därför Engelskan. Här finns den sällsynta almlaven.

Utöver hagmarker innehåller reservatet även en lummig skog. Här växer skuggtåliga arter som trollduva, vårärt och sårläka. Lövskogarna är rik på fåglar och de två sårbara arterna mindre hackspett och skogsduva har skådats här. Dessutom förekommer gröngöling, stenknäck och kattuggla.

I de öppna betesmarkerna hittar du solälskande arter som svinrot, smörboll, prästkrage och gullviva. I betesmarken vid Labbenäs finns stensättningar som visar på att området runt Stafsäter har varit bebott och brukats under mycket lång tid.

För dig som besökare

En stor besöksparkering ligger norr om Stavsätters gård. Här finns ett picknickbord och informationsskyltar om reservatet. Varma sommardagar finns möjligheten att kombinera ditt reservatsbesök med ett dopp vid den kommunala badplatsen som ligger cirka 800 meters promenadväg från parkeringen.

"Engelska stigen" är en vandringsled genom reservatet som startar vid den norra parkringen. Den är cirka en kilometer lång och markerad med blå stjärnor på orange bakgrund.

Vill du vandra längre sträcka kan du ta "Rängen runt" som är en del av Östgötaleden. Leden går runt sjön Stora Rängen och passerar flera naturreservat på vägen. Men naturligtvis går det bra att bara gå delar av den långa leden.

En mindre parkering med plats för två bilar finns söder om Stavsätters gård. Härifrån kan du ta in på vandringsleden "Rängen runt" som är en del av Östgötaleden. En bit in på den leden kan du göra en avstickare in på "Sörängsslingan" som är en rundslinga på cirka en kilometer i reservatet.

Sommartid betas markerna. Under denna period avråder vi dig att gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Vid Stavsätter finns gårdsbutik och glass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Stafsäters naturreservat ur beslutet från 2001. Texten är förenklad:

 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn eller liknande.
 • Du får inte plocka eller gräva upp växter, växtdelar, svampar eller svampdelar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter och djur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utnyttja reservatet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 59.3 hektar

Skyddsår: 1994, utvidgat 2001 och 2008

Kommun: Linköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss