Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skrivaremomossen naturreservat

Skrivaremomossen är en stor myrmark med gammal skog. Området är bland annat en viktig miljö för Sveriges största skogshönsfågel - tjädern.

Naturreservatet består av en ganska stor tallrismosse med omgivande gransumpskogar. Myrmarker av den här storleken är ovanligt i den här delen av länet. Området är en viktig miljö för bland annat tjäder. Här finns också en värdefull flora av mossor och lavar. En stor del av mossen har tallar som är över 200 år gamla. Gransumpskogen är rik på gamla granar och död ved som lockar till sig spillkråkor och andra hackspettar. Skrivaremomossen är under naturlig igenväxning och man kan se hela utvecklingen från öppen mosse till sluten gransumpskog.

För dig som besökare

I detta reservat finns ingen parkering eller andra anordningar för besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Skrivaremomossens naturreservat ur beslutet från 2010. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar och annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 20,4 hektar

Skyddsår: 2010

Kommun: Ydre

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss