Skrivaremomossen naturreservat

Skrivaremomossen är under naturlig igenväxning och man kan se hela utvecklingen från öppen mosse till sluten gransumpskog.

Naturreservatet består av en ganska stor tallrismosse med gransumpskogar i den södra kanten. En stor del av mossen är bevuxen med riktigt gamla tallar (mer än 200 år) och gransumpskogen är rik på träd i 130-150 årsåldern. I gransumpskogen finns även gott om död ved.

Större myrar är ovanligt i denna del av länet men några exempel finns och Skrivaremomossen är ett sådant. Området är en viktig miljö för bland annat tjäder och spillkråka och här finns också en rik flora av mossor och lavar.

För dig som besökare

I detta reservat finns ingen parkering eller andra anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 20,4 hektar

Skyddsår: 2010

Kommun: Ydre

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss