Skrivaremomossen naturreservat

Skrivaremomossen är under naturlig igenväxning och man kan se hela utvecklingen från öppen mosse till sluten gransumpskog.

Naturreservatet består av en ganska stor tallrismosse med gransumpskogar i den södra kanten. En stor del av mossen är bevuxen med riktigt gamla tallar (mer än 200 år) och gransumpskogen är rik på träd i 130-150 årsåldern. I gransumpskogen finns även gott om död ved.

Större myrar är ovanligt i denna del av länet men några exempel finns och Skrivaremomossen är ett sådant. Området är en viktig miljö för bland annat tjäder och spillkråka och här finns också en rik flora av mossor och lavar.

För dig som besökare

I detta reservat finns ingen parkering eller andra anordningar för besökare.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 20,4 hektar
Skyddsår: 2010
Kommun: Ydre
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland