Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långserum naturreservat

Långserum naturreservat består av en bergplatå och en brant nordsluttning med stup ner mot sjön Yxningen. Tillsammans med Hästenäs naturreservat på andra sidan sjön, utgör området en stor skyddsvärd del av Åtvidabergs äldre barrskogar. Skogen i branten liknar urskog och i barrskogsområdet ovanför finns tallar som är runt 300 år gamla.

Den nordvända branten är ungefär 60 meter hög och bryts av flera berghyllor och småraviner samt stup ner mot sjön. I branten är det mycket gott om död ved i olika nedbrytningsstadier och här finns gott om mycket gamla ofta ihåliga tallar. De gamla träden och tillgången på död ved gynnar ovanligare arter av lavar, mossor och svampar. På gamla aspar har de hotade arterna asphättemossa och aspgelélav påträffats och på gammal ek växer den rödlistade mjölig klotterlav.

Reservatet ligger i en trakt med flera stora värdefulla barrskogsområden vilket ökar möjligheterna till ett framgångsrikt bevarande av arter knutna till dessa miljöer. I närområdet i väster ligger ett ganska stort område äldre barrskog med rikt aspinslag. Här finns flera nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden.

Vägen ner till reservatet har en bom. Om den är öppen finns en parkeringsmöjlighet vid Informationsskylten. Annars får man ställa bilen utefter Långserumvägen och vandra ner till området. Ingen vandringsled finns i området.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fyra till fem bilar. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga. För dig som tar dig fram till branten väntar vackra utsikter över sjön Yxningen med omgivningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 47 hektar

Skyddsår: 2003

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00