Fagerhults lövskog naturreservat

Fagerhults lövskog ligger nästan mitt emellan Kisa och Ulrika. Här kan man vandra i rik vårblomning och fågelsång bland lindar, ekar, aspar och björkar.

Färggranna fjärilar fladdrar runt i brynen och på träd och stenar växer en mängd mossor och lavar. På de gamla åkerlyckorna kan man se mängder av odlingsrösen och spridda i området står gamla lövträd som i gångna tider beskurits för lövfoder åt djuren. Här finns även en ovanligt välbevarad varggrop.

I reservatet lever många arter som har det svårt i det moderna produktionslandskapet. Här lever till exempel flera skalbaggar, svampar och lavar som är upptagna på den nationella rödlistan (lista med arter som är hotade eller minskar i Sverige). Här har de en fristad tack vare den stora variationen av lövträd och förekomsten av döda träd av olika slag, något som är ovanligt i det övriga landskapet.

För dig som besökare

Östgötaledens vandringsled går genom Fagerhults lövskog. Utmed leden finns fikabord och informationsskylt. En parkeringsplats för besökare ligger i norra delen av reservatet.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 51 hektar
Skyddsår: 2008
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland