Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fagerhults lövskog naturreservat

Fagerhults lövskog ligger nästan mitt emellan Kisa och Ulrika. Här kan man vandra i rik vårblomning och fågelsång bland lindar, ekar, aspar och björkar.

Färggranna fjärilar fladdrar runt i brynen och på träd och stenar växer en mängd mossor och lavar. På de gamla åkerlyckorna kan man se mängder av odlingsrösen och spridda i området står gamla lövträd som i gångna tider beskurits för lövfoder åt djuren. Här finns även en ovanligt välbevarad varggrop.

I reservatet lever många arter som har det svårt i det moderna produktionslandskapet. Här lever till exempel flera skalbaggar, svampar och lavar som är upptagna på den nationella rödlistan (lista med arter som är hotade eller minskar i Sverige). Här har de en fristad tack vare den stora variationen av lövträd och förekomsten av döda träd av olika slag, något som är ovanligt i det övriga landskapet.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för många bilar och även buss får plats att vända och parkera. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt. Östgötaledens vandringsled går genom Fagerhults lövskog. Ledens totala längd i reservatet är cirka 2,5 kilometer. Men du kan knyta ihop leden till en dubbelt så lång rundslinga genom att även gå utmed bilvägarna. Från leden kan du även göra en avstickare (följ skylt) för att se en välbevarad varggrop. Det vill säga en grop som man förr grävde för att fånga varg i.

Sommartid betas delar av reservatet av nötdjur och får. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Fagerhults naturreservat ur beslutet från 2008. Texten är förenklad:

 • Du får bara köra motorfordon på befintliga vägar.
 • Du får tälta eller ställa upp husvagn maximalt två dygn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel. Undantag för jakthund vid tillåten jakt.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel fälla träd.
 • Du får inte plocka trädlevande eller vedlevande mossor, lavar eller svampar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd med fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar och kräftdjur.
 • Du får inte gräva, schakta, dika, dämma, utfylla, plöja eller på annat sätt skada mark, sten och berg.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 51 hektar

Skyddsår: 2008

Kommun: Kinda

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss