Isberga naturreservat

Isberga naturreservat vid Norrö ligger i ett böljande, kuperat landskap som formats av inlandsisen. Här finns en unik stäppängsflora, där bland annat den sällsynta luddvedeln växer. Från toppen av kullarna har du en vidsträckt utsikt över östgötaslätten.                        

Kullarna, åsarna och de kärrfyllda sänkorna vid Norrö brukar kallas för ett dödislandskap. Det formades då inlandsisen smälte bort för 10 000 år sedan. Sänkorna är dödisgropar, där stora isblock blivit stående. Innan blocken smälte bäddades de in i grus och morän, som idag är kullar och åsar.

De mjukt böljande markerna vid Norrö utnyttjas både till åkerbruk och bete. Om våren lyser kullarna i gult av gullvivor, knölsmörblommor och småfingerört. Blåa stänk av backsippor finns här och var. I söder blommar den ovanliga grusvivan, en släkting till gullvivan.

Kring midsommar slår den gulblommande luddvedeln ut i Isberga. Luddvedeln är sällsynt. På svenska fastlandet är den bara känd från ytterligare fem platser som alla ligger på Östgötaslätten. Fältvädd, luktvicker, axveronika och toppjungfrulin kan du också finna vid Isberga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 24.5 hektar
Skyddsår: 1973
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland