Hökhult naturreservat

Hökhults naturreservat är ett starkt kuperat område där äldre barrskog ger livsrum åt många sällsynta lavar och svampar. Om du klättrar uppför de blockiga branterna till bergets topp får du en vacker utsikt över Bogölen och det böljande skogslandskapet öster- och norrut.

I de nordvästra branterna är klimatet fuktigt, något som gillas av en lång rad sällsynta arter. Till de mest spektakulära hör den stora laven norrlandslav som växer i stora mängder på lodräta klippblock och branter. I vått tillstånd är lavens ovansida nästan självlysande gulgrön och är då lätt att upptäcka. Arten är vanlig i Norrlands skogar men sällsynt i södra Sverige där den endast växer i gamla, artrika barrskogar. På de stora mossiga stenblocken kan man också få se den väldoftande orkidén knärot, vars vintergröna bladrosetter avslöjar dess närvaro året om.

Den sydvända sluttningen är torrare och varmare. På de lavbevuxna hällmarkerna står knotiga gamla tallar. Omkullfallna tallar och annan död ved är värdefulla för insektslivet. Skalbaggar lägger sina larver i veden, som i sin tur blir ett uppskattat smörgårdsbord för insektslevande fåglar som större hackspett och spillkråka.

Enligt en sägen från trakten bodde en gammal gumma i en liten koja utmed bergsbranten mot Bogöl. Det berättas också att en man är begravd under ett stort block på Vallgatan, som går från parkeringsplatsen till Bogöl. Vägen har fått sitt namn från att man förr i tiden ledde ut djuren på bete i skogen längs den.

För dig som besökare

En parkering finns på en vändplan med plats för minst fem bilar. I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 19,6 hektar

Skyddsår: 2001

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss