Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hökhult naturreservat

Hökhults naturreservat ligger i ett kraftigt kuperat landskap där äldre barrskog ger livsrum åt många sällsynta lavar och svampar. Om du klättrar uppför de blockiga branterna till bergets topp får du en vacker utsikt över Bogölen och det böljande skogslandskapet.

Reservatets natur och arter

I de nordvästra branterna är klimatet fuktigt, något som gillas av en lång rad sällsynta arter. Till de mest spektakulära hör den stora laven norrlandslav som växer i stora mängder på lodräta klippblock och branter. I vått tillstånd är lavens ovansida nästan självlysande gulgrön och är då lätt att upptäcka. Arten är vanlig i Norrlands skogar men sällsynt i södra Sverige där den endast växer i gamla, artrika barrskogar. På de stora mossiga stenblocken kan man också få se den väldoftande orkidén knärot, vars vintergröna bladrosetter avslöjar dess närvaro året om.

Den sydvända sluttningen är torrare och varmare. På de lavbevuxna hällmarkerna står knotiga gamla tallar. Omkullfallna tallar och annan död ved är värdefulla för insektslivet. Skalbaggar lägger sina larver i veden, som i sin tur blir ett uppskattat smörgårdsbord för insektslevande fåglar som större hackspett och spillkråka.

Sägner från området

Enligt en sägen från trakten bodde en gammal gumma i en liten koja utmed bergsbranten mot Bogöl. Det berättas också att en man är begravd under ett stort block på Vallgatan, som går från parkeringsplatsen till Bogöl. Vägen har fått sitt namn från att man förr i tiden ledde ut djuren på bete i skogen längs den.

Ännu en lokal sägen berättar att för länge sedan flyttade en präst på gränsstenarna i området. Det skulle han inte ha gjort för nu spökar han och rider på en huvudlös häst längst rågången.

För dig som besökare

På en vändplan finns en parkering med plats för minst fem bilar. I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka reservatet efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Hökhults naturreservat ur beslutet från 2024. Texten är förenklad:

  • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, gräva, rista, hacka eller
    måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 19,2 hektar

Skyddsår: 2001 och 2024

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss