Fisklösemossen naturreservat

Fisklösemossen ligger i skogarna sydost om sjön Avern. Kring gölen Stora Fisklösen ligger flera skogklädda mossar med mellanliggande öppna kärr. Runt delar av mossen finns fortfarande gammal skog kvar vilket blir allt mer ovanligt.

I Fisklösemossens naturreservat finns många våtmarkstyper på en begränsad yta. Dessutom är området till större delen opåverkad av dikning, vilket är ovanligt. Våtmarken finns med i den nationella myrskyddsplanen och är en del av det våtmarksrika landskapet i norra delen av Motala och Finspångs kommuner.

I naturreservatet finns både öppna mossar och tallbevuxna mossar. Myrholmar höjer sig som små tallbeklädda öar över myrmarkens risvegetation. På dessa holmar kan träden vara riktigt gamla trots att de ser klena ut.

Runt om och mellan mossarna ligger blötare partier av laggar och kärrdråg. Några platser utmed den fasta marken kring myrarna kantas av äldre tallskog. Men kring myrens östra delar har i stort sett all skog avverkats.

I Fiskelösemossens naturreservat genomfördes en naturvårdsbränning år 2022. Även dämmen har anlagts för att återställa vattennivån i mossen.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för tre till fem bilar. Från parkeringen kan du gå en vandringsled som är cirka tre kilometer lång. Leden går i en rundslinga som via ett antal spänger tar dig över fyra holmar ute på mossen. Leden är markerad med blå stjärnor mot orange bakgrund. Utanför reservatet längs vägen, går leden parallellt med Östgötaleden. Östgötaleden är markerad med orange färg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Fisklösemossens naturreservat ur beslutet från 2018. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta ved, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar och snäckor.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 38 hektar

Skyddsår: 2018

Kommun: Finspång

Markägare: Linköpings stift

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss