Fisklösemossen naturreservat

Fisklösemossen ligger i skogarna sydost om sjön Avern. Kring gölen Stora Fisklösen ligger flera skogklädda mossar med mellanliggande öppna kärr. Runt delar av mossen finns fortfarande gammal skog kvar vilket blir allt mer ovanligt.

Fisklösemossen kännetecknas av att många våtmarkstyper finns på en begränsad yta. Dessutom är området till större delen opåverkad av dikning. Våtmarken finns med i den nationella myrskyddsplanen och är en del av det våtmarksrika landskapet i norra delen av Motala och Finspångs kommuner.

I naturreservatet finns både öppna mossar och tallbevuxna mossar. Myrholmar höjer sig som små tallbeklädda öar över myrmarkens risvegetation. På dessa holmar kan träden vara riktigt gamla trots att de ser klena ut.

Runt om och mellan mossarna ligger blötare partier av laggar och kärrdråg. Några platser utmed den fasta marken kring myrarna kantas av äldre tallskog. Men kring myrens östra delar har i stort sett all skog avverkats.

För dig som besökare

En parkering för besökare finns men i övrigt finns det inga leder eller andra anordningar för dig som besökare. Du får ta dig fram i reservatet efter egen förmåga. Östgötaleden passerar utanför reservat i östra kanten av myren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 38 hektar

Skyddsår: 2018

Kommun: Finspång

Markägare: Linköpings stift

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00