Fisklösemossen naturreservat

Fisklösemossen ligger i skogarna sydost om sjön Avern. Kring gölen Stora Fisklösen ligger flera skogklädda mossar med mellanliggande öppna kärr. Runt delar av mossen finns fortfarande gammal skog kvar vilket blir allt mer ovanligt.

Fisklösemossen kännetecknas av att många våtmarkstyper finns på en begränsad yta. Dessutom är området till större delen opåverkad av dikning. Våtmarken finns med i den nationella myrskyddsplanen och är en del av det våtmarksrika landskapet i norra delen av Motala och Finspångs kommuner.

I naturreservatet finns både öppna mossar och tallbevuxna mossar. Myrholmar höjer sig som små tallbeklädda öar över myrmarkens risvegetation. På dessa holmar kan träden vara riktigt gamla trots att de ser klena ut.

Runt om och mellan mossarna ligger blötare partier av laggar och kärrdråg. Några platser utmed den fasta marken kring myrarna kantas av äldre tallskog. Men kring myrens östra delar har i stort sett all skog avverkats.

För dig som besökare

En parkering för besökare finns men i övrigt finns det inga leder eller andra anordningar för dig som besökare. Du får ta dig fram i reservatet efter egen förmåga. Östgötaleden passerar utanför reservat i östra kanten av myren.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 38 hektar
Skyddsår: 2018
Markägare: Linköpings stift
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland