Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Käringbergen naturreservat

Öster om Käringbergen ligger ett för trakten stort och omväxlande gammelskogsområde. Skogen har stort inslag av gamla och grova träd och Östgötaleden passerar intill gränsen. Här finns möjligheter till naturupplevelser och kanske får du se skogsfåglar som tjäder eller järpe.

Käringbergen naturreservat präglas av äldre hällmarkstallskog omväxlande med sumpskogar. I stora delar är det en ”klassisk” miljö för skogsfåglar som tjäder och järpe. Kring sumpskogarna och i avsnitt med rikare mark finns inslag av gran. I de mer höglänta hällmarksavsnitten finns plattkroniga gammeltallar med ålder över 150 år. Många granar har växt långsamt och även de kan vara mycket gamla.  

I sydväst finns en sänka med rikare mark. Här finns näringsrik granskog och man kan hitta både blåsippa och vispstarr. Det finns flera gammelskogar i trakten. I närheten ligger de tre naturreservaten Hälla, Dyhult och Forsums gammelskog, vilket gör att växter och djur beroende av större områden med äldre skog har bra förutsättningar att finnas kvar i landskapet i stort.

För dig som besökare

Du tar dig till detta reservat genom att gå Östgötaleden. Förslagsvis kan du starta din vandring från parkeringen till Hälla naturreservat. Promenaden längs Östgötaleden från Hälla till Käringbergen är drygt tre kilometer. Längs vägen passerar du kulturminnesplatsen "Offerkastet".

I Käringbergen finns en vandringsled som tar dig på en cirka en kilometers promenad runt i naturreservat. Ett fikabord finns längs leden.

Du kan också fortsätta din vandring på Östgötaleden västerut ner till sjön Strohlången. Där vid stranden finns en rastplats som sköts om av Östgötaledens förvaltare. Vid rastplatsen finns ett vindskydd med eldstad och ett dass.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Käringbergens naturreservat ur beslutet från 2015. Texten är förenklad:

  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 29,9 hektar

Skyddsår: 2015

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss