Trangölamyren naturreservat

Långt ut i skogen nära gränsen mellan Småland och Östergötland breder det stora våtmarksområdet Trangölamyren ut sig. Vildmarkskänslan blir påtaglig för den som letar sig ned till Stora Trangölens strand. Där man kan njuta av den vackra utsikten och kanske få syn på svanar ute på vattnet under fikapausen.

På sommaren blommar den skära orkidén jungfru Marie nycklar vackert i de öppna mossarna. För den hjortronsugne besökaren finns det goda chanser till bärplockning. Mitt genom myren slingrar sig en liten bäck fram. Bäcken omges av öppna mossar och kärr med många intressanta växter och djur.

Den tursamme kan få syn på skogshönsen orre och tjäder eller kanske skogens konung älgen. Spanar du ned på marken kan det hända att du hittar växterna klockljung eller myrlilja som är mycket ovanliga i länet men som går att finna just på Trangölamyren.

Här och var sluter sig gammal spännande barrskog runt myren. Där kan du klättra på fallna träd eller njuta av matsäcken medan du blickar ut över Trangölens spegelblanka vatten. På andra sidan gölen fortsätter myren in i Småland även om naturreservatet nu nått sin gräns.

Vildmarkskänslan är påtaglig ute på Trangölamyren. Foto: Ellen Hultman

Vildmarkskänslan är påtaglig ute på Trangölamyren. Foto: Ellen Hultman

För dig som besökare

En anordnad parkeringsplats med plats för cirka fem bilar finns i norra delen av reservatet. Från parkeringen är det nära att ta sig ut på Trangölamyren. Men det gäller att ha stövlar på! Här finns inga leder eller andra anordningar för dig som besökare. Området passar dig som gillar känslan av vildmark. Tystnaden är påtaglig och på en lite torrare del av myren passar det perfekt att slå upp tältet under gamla vackar silvriga tallar.

Ett besök i Trangölamyrens naturreservat kan kombineras med att även besöka det intilliggande naturreservatet Brokabobäcken med sina spännande bäckmiljöer.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Trangölamyrens naturreservat:

  • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar. Du får inte ta döda träd eller träddelar till ved eller liknande.
  • Du får inte skada fast naturföremål genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla in ryggradslösa djur. Undantag är enstaka individer för artbestämning med hjälp av håvning eller plockning.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Trangölamyrens naturreservat från 2020.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Storlek: 75,5 hektar
Skyddsår: 2020
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland