Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långnäs naturreservat

Ett varierat naturområde breder ut sig längs sjön Glans södra strand och kring gården Långnäs. Riktigt gamla träd av framför allt tall och ek är utmärkande för naturreservatet. Här finns betade marker, skogar, laguner och vikar. Från reservatet kan du få en vacker vy över sjön Glan.

Långnäs naturreservat bjuder på ett varierat natur och kulturlandskap. I de halvöppna markerna som tidigare varit betade finns gott om ädellövträd där ek och lind är vanligast. I området finns flera krävande och ovanliga arter som exempelvis brun nållav och svamparna rutskinn och kärnticka som växer på ek. Flera av reservatets växter är ett bevis på att området har betats och hävdats under lång tid.

I våtare marker breder videsnår ut sig och det finns vassområden med laguner där det om vårarna förekommer gäddlek. I vikarna rastar olika flyttfåglar.

En stor del av tallarna i reservatet är mycket gamla, troligen över 300 år. På de gamla tallarna finns det gott om tallticka. På marken under tallarna ses ibland fruktkroppar av blomkålssvamp och grovticka. Dessa båda svampar parasiterar på tallarnas rötter.

I anslutning till Långnäs naturreservat ligger Långnäs gård som en gång i tiden användes som pensionat. Den äldre bostaden var en vacker herrgård i trä från 1725 som brann ner 1960. Sedan dess har huset byggts om till familjebostad. En mindre del av reservatet närmast gården var trädgård och park under 1800-talet.

För dig som besökare

Här är du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Det finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare.

Observera att de invasiva arterna vandrarmussla och smal vattenpest förekommer i sjön Glan och i reservatet. Var vaksam vid bad då vandrarmusslan har ett vasst skal och det finns risk att skära sig om man kliver på dem eller tar på dem. Vattenpest är en vattenväxt som sprids genom att små delar av växten lossnar och bildar en ny planta. Därför ska du undvika att köra med motordrivna båtar där det finns vattenpest. Både vattenpest och larver av vandrarmussla kan följa med båtar och annan utrustning. Det är därför viktigt att inspektera, tvätta och torka utrustning som varit i vattnet innan de flyttas till andra vatten. Små musslor och mussellarver kan behöva skrapas bort. Larverna kan inte alltid ses med blotta ögat men känns som sandpapper på ytan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utdrag ur beslutet från 2023 som på ett förenklat sätt beskriver vilka regler som gäller för besökare i Långnäs naturreservat:

  • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte plocka mossor eller lavar.
  • Du får plocka matsvampar, men inga andra svampar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till annan negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 15,2 hektar

Skyddsår: 2023

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss