Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Haddebo naturreservat

Stora Haddebo är ett naturreservat med en stark känsla av vildmark, tystnad och orördhet. I den gamla skogen trivs många växter och djur som har svårt att klara sig i det moderna skogsbruket.

Landskapet i Stora Haddebo är mycket varierat. Här kan du vandra i granskog med frodigt blåbärsris för att lite senare komma upp på karga lavklädda berghällar med branta stup. I reservatet finns också fuktiga sumpskogar och en öppen myr, där det doftar starkt av skvattram.

Skogen har varit orörd under lång tid, det visar inte minst den stora mängden av stående och liggande döda träd i olika stadier av nedbrytning. Det finns också gott om avbrutna torrgranar som angripits av barkborrar. Den gamla skogen är livsviktig för många sällsynta insekter, lavar, svampar och fåglar.

I mossrika sluttningar växer gul fingersvamp, svart taggsvamp och skarp dropptaggsvamp - arter som alla är knutna till den gamla granskogen. I sluttningarna kan du också hitta den lilla vackra orkidén knärot.

Många gamla granar i reservatet är täckta av skimrande grå gammelgranslav långt upp på stammarna. Det är en lav som trivs bäst i åldrad skog och signalerar att skogen har höga naturvärden. Miljön är också viktig för många insekter, bland annat har bronshjon och granbarkgnagare påträffats här.

Det finns även gott om skogsfågel i reservatet. Tjädern har fina spelplatser i området och den variationsrika skogen är en bra uppväxtmiljö för tjäderungarna.

För dig som besökare

En parkering finns utmed en skogsbilväg som också används vid skogsbruk. Parkeringen har plats för cirka tre bilar. Utmed vägen finns en grillplats som jaktlaget i området sköter om. I övrigt finns ingen led eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka reservatet efter egen förmåga. Området är bitvis svårframkomligt på grund av fallna träd, våtmarker och branter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Stora Haddebo ur beslutet från 2012. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte köra motorfordon.
  • Du får inte samla mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra verksamhet eller undersökning som kan leda till skada på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Storlek: 60 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Mjölby

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss