Pålsbo naturreservat

Pålsbo utgörs av ett äldre odlingslandskap som ligger i en sluttning ner mot Åsboån. Här kan du njuta av en ovanligt artrik äng och en hagmark med högvuxna björkar. I sydost ligger Tuddebokällan som skalden Atterbom, född i Pålsbo, skrivit om.

Under våren och sommaren, innan slåttern genomförs, kan du njuta av gullvivor, Jungfru Marie nycklar, smörbollar, darrgräs och många andra ängsväxter. Stora karakteristiskt strutformade hasselbuskar växer på ängen. Här och var står ekar och lindar.

Förr i tiden var ängen bondens viktigaste fodermark. Här hämtades vinterfoder i form av hö och löv åt husdjuren. I dag finns bara ett fåtal slåtterängar kvar i Sverige.  Pålsbo är en av dem.

Vid Pålsbo finns också en vacker hagmark med grova, högvuxna björkar och en rik flora. I och omkring björkhagen ligger några mindre åkrar.

Vid Tuddebokällan, i Pålsbo ängars sydöstra hörn, finns en minnessten över nationalskalden Per Daniel Amadeus Atterbom som föddes och växte upp i Pålsbo. Atterbom har också gett namn åt den kraftiga ek som står på Åsboåns östra sida.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 28,6 hektar
Skyddsår: 1975
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland