Pålsbo naturreservat

Pålsbo utgörs av ett äldre odlingslandskap som ligger i en sluttning ner mot Åsboån. Här kan du njuta av en ovanligt artrik äng och en hagmark med högvuxna björkar. I sydost ligger Tuddebokällan som skalden Atterbom, född i Pålsbo, skrivit om.

Förr i tiden var ängen bondens viktigaste fodermark. Här hämtades vinterfoder i form av hö och löv åt husdjuren. I dag finns bara ett fåtal slåtterängar kvar i Sverige.  Pålsbo är en av dem.

Under våren och sommaren, innan slåttern genomförs, kan du njuta av gullvivor, Jungfru Marie nycklar, smörbollar, darrgräs och många andra ängsväxter. Stora karakteristiskt strutformade hasselbuskar växer på ängen. Här och var står ekar och lindar.

Vid Pålsbo finns också en vacker hagmark med grova, högvuxna björkar och en rik flora. I och omkring björkhagen ligger några mindre åkrar.

I sydöstra hörnet av Pålsbo ängar ligger Tuddebokällan. Här finns en minnessten över nationalskalden Per Daniel Amadeus Atterbom som föddes och växte upp i Pålsbo. Atterbom har också gett namn åt den kraftiga ek som står på Åsboåns östra sida.

För dig som besökare

En parkering finns för cirka fem bilar. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskyltar om områdets naturvärden. Vid parkeringen startar en orangemarkerad vandringsled som tar dig ner till en rundvandring i slåtterängen. Leden är lätt att vandra och är drygt en kilometer lång och passerar även förbi Tuddebokällan.

Bästa tiden för besök är kring midsommar när ängen blommar som mest. Sommartid betas hela reservatet av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi dig att inte gå in med hund i hagarna eftersom betesdjuren kan bli stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Pålsbo naturreservat ur beslutet taget år 1975. Texten är förenklad:

  • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada mark, berg eller sten.
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du måste hålla din hund i koppel.
  • Du får inte tälta eller uppställa upp husvagn.
  • Du får inte köra motordrivet fordon.
  • Du får inte plocka eller gräva upp växter.
  • Du får inte spela ljud eller musik på ett störande sätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 28,6 hektar

Skyddsår: 1975

Kommun: Boxholm

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss