Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norrkrog naturreservat

Gles tallskog med gamla ekrar klamrar sig fast i de branta sluttningarna. Nedanför branterna och i dalgångar och raviner växer en blandning av olika trädslag. Promenera längs vandringsleden upp på höjderna så kommer du belönas av en hisnande utsikt över Stegeborg och Slätbacken.

Eftersom skogen på branterna har varit svår att bruka växer här träd som har fått möjligheten att växa sig gamla. Bland de långsamväxande och små träden finns det gott om död ved, både stående och liggande.

Förkastningens solbelysta sydvända läge och orörda gamla skog gör att naturen här är mycket värdefull. Denna miljö är en förutsättning för många ovanliga och känsliga djur och växter. Närvaron av så många hotade arter inom ett så begränsat område gör att Norrkrog har få motsvarigheter i Östergötland.

I reservatet finns många ovanliga och hotade insekter. Nattfjärilar som lövskosnunna och stor borstspinnare finns här. Vedlevande skalbaggar lever i den torra och döda veden i området. Här har även ekoxen, vars larver lever på döda ekrötter, skådats vid flera tillfällen.

Norrkrog är en del av den flera mil långa Slätbakenförkastningen som hyser många skyddsvärda skogar. Att de gamla skogarna blivit kvar beror på att att stora delar betraktats som olämpligt för skogsbruk.

För dig som besökare

Vid Stegeborgsgårdens campingplats och kursgård ligger en stor parkering som även får användas av reservatets besökare. Vid parkeringen finns informationsskyltar och här startar vandringsleden som är cirka tre kilometer lång.

Leden passerar förbi Stegeborgsgårdens badplats med grillplats, vedförråd och två fikabord. Vandringsleden är markerad med orange färg. Utmed leden finns flera utsiktsplatser där du kan njuta av vackra vyer över havsviken Slätbaken och Eknön.

Från parkeringen kan du även gå in i reservatets västra delområde på andra sidan vägen. Här går en 400 meter lång markerad led upp till en andaktsplats med Stegeborgs fästning i blickfånget.

Passa gärna på att besöka Stegeborgs slottsruin. Under sommaren kan man ta bilfärjan med fem minuters resa över till Stegeborg. Sommartid finns restaurang och fik både vid Stegeborgsgården och vid Stegeborgs slottsruin.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTältplats Tältplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 59 hektar

Skyddsår: 2001

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Rubrik

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00