Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rocks mosse naturreservat

Rocks mosse är ett av länets finaste myrområden. Den södra delen är påverkad av grundvattnet och kallas för kärr. Växtligheten på mossen är utmärkande och bland arter förekommer till exempel skvattram, tranbär, hjortron och storsileshår. I kärret är floran rikare och här kan du finna kärrspira, slåtterblomma och myggblomster.

Insektslivet på myren är rikt med trollsländor och fjärilar som till exempel svavelgul höfjäril, blåvingar och pärlemorfjärilar. Här är du i fågelrika marker och du kan träffa på trana, orre och järpe. I skogarna runt myren finns också spillkråka, gröngöling, mindre hackspett, lärkfalk, sparvuggla och stjärtmes.

Söder om myren finns en trolsk sumpskog med många sällsynta mossor, svampar och lavar. I kantskogarna finns gott om grova aspar med död ved, vilket gynnar vedlevande skalbaggar och hackspettar. Vid förra sekelskiftet användes en stor del av markerna till slåtter och bete. Vid vägen finns en rest kvar som betas.

Där mossen möter myren kan man under varma sensomrar förundras över fenomenet "ävjeberg" eller "trollholmar" som de kallas av folk i bygden. De består av gammal myrmark som numera ligger under sjöytan. Vid mycket varmt väder utvidgas metangasen (sumpgas) nere i sedimenten och sjöbotten pressas likt små öar upp mot ytan. I äldre tider ansågs detta givetvis djupt förbundet med mystik och trolldom.

För dig som besökare

Välkommen till tystnaden på en vidsträckt myr där de mest blomrika delarna sköts med slåtter. En parkering med plats för cirka tio bilar finns på en vändplan. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskyltar. Från parkeringen går en orangemarkerad led på 200 meter fram till ett fågeltorn. Från fågeltornet har du fin och vid utsikt över myren och här finns ett fikabord där du kan njuta av din matsäck. Från parkeringen finns också en cirka 30 meter lång spång ut på myren över ett blött parti till en fastmarksholme.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Rocks mosse naturreservat ur beslutet taget år 2011. Texten är förenklad:

  • Du måste hålla ditt husdjur i koppel. Undantag för jakthund vid tillåten jakt.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Storlek: 102,6 hektar

Skyddsår: 1996

Kommun: Ydre

Markägare: Boxholms skogar AB

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss