Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ågelsjön naturreservat

Ågelsjön är ett av Norrköpings mest besökta naturområden. Den gamla skogen, branterna och klarvattensjön ger området höga naturvärden men också höga friluftslivsvärden. Området är populärt för vandring, fiske, klättring och skridskoåkning.

Ågelsjön är en sprickdalssjö, vilket syns på de dramatiska förkastningsbranter som omger sjön. Det ger området ett storslaget och vildmarkslikt intryck. I Ågelsjöns klara och djupa vatten finns bland annat kräftdjur som levt kvar sedan senaste istiden. Storlom är en av de fåglar som ofta ses i sjön vars vatten även är viktigt som huvudtillflöde till Hultån där det finns strömstare, forsärla och öring.

Vid Ågelsjön finns stora arealer av ovanligt gammal och grov skog. På hällmarkerna växer tall medan det nedanför branterna växer ståtlig granskog och även lövträd och fin flora där mineralrikt vatten tränger fram. Naturvärdena är främst knutna till de gamla tallarna där bland annat skalbaggarna reliktbock och svart praktbagge bor. Vid Nedre Ågelsjö har 14 rödlistade insektsarter påträffats. Som exempel kan nämnas grön aspvedbock, taggbock och läderbagge.

Många sällsynta svampar har hittats på grova granlågor i reservatet, och på lövträden växer en rad krävande lavar. I fuktiga sydsluttningar ner mot sjön finns många ovanliga mossarter som växer på död ved. Vid Jakobsdal finns den ovanliga hasselsnoken.

Ågelsjön är 3,5 kilometer lång och mellan 250 till 900 meter bred och med ett djup upp till cirka 35 meter. Naturvårdsbränning har genomförts vid Bosnäs år 2002. År 2014 vådabrändes tyvärr ön Killingen på grund av dåligt släckt grillbrasa.

Hults bruk är en gammal anrik miljö med industrilokaler, bruksherrgård, arbetarlängor, skola och affär. Smedjor finns från 1600-talet och under 1700 talet tillverkades skeppsspik här. Under 1800-talets var det gjuteri och mekaniska verkstad och under 1870-talet tillverkades yxor. I början av 1900-talet låg ett sågverk vid sjön. Vid Borgareberget finns en gammal stenåldersboplats och resterna av en gammal fornborg.

För dig som besökare

En parkering med plats för minst 50 bilar ligger mellan Bruksherrgården och Ågelsjön. Från parkeringen startar flera vältrampade och uppmärkta vandringsleder. En populär vandringsled är Ågelsjön runt som är en promenad på cirka en mil. Leden är markerad med orange färg. Många vackra utsiktspunkter finns utmed din vandring.

Förutom Östgötaleden finns även andra stigar som länkar ihop Ågelsjön med många andra naturreservat som ligger i närheten; Rödgölenskogens naturreservat, Sätramarkens naturreservat, Herrsjöskogens naturreservat, Lunnsjöskogens naturreservat samt Jursla gammelskogs naturreservat.

Stigen in från parkeringsplatsen, förbi badplatsen och bort till Jakobsdal och den engelska parken, är uppgrusad och tillgänglig för rullstol och barnvagn. Sträckan är cirka en kilometer lång. Utmed den här sträckan finns även en sagostig för barn. Det finns flera grillplatser utmed leden och om du inte har med dig egen ved så finns vedförråd med swishbetalning.

Vid sjön finns en kommunal badplats med en liten sandstrand och en ramp för dig med rörelsehinder. Sjön kantas av flera klipphällar för sol och bad. Vid parkeringen finns ett torrdass och soptunnor. Sommartid finns ett litet privatägt café vid parkeringen. Ingen organiserad campingplats finns, men fina möjligheter till övernattning i tält finns. Ett vindskydd finns vid Tallholmen. 

Delar av området har angripits av granbarkborre, vilket gjort att granar har dött. Dessa träd blir lätt spröda och kan gå av. Var uppmärksam och försiktig när du vistas i dessa områden.

Detta är ett av länets mest populära naturreservat. Därför kan det bli trångt vissa tider på året (främst skollov och helger). Tips: Tänk ut ett alternativt utflyktsmål att åka till, ifall det skulle vara fullt på parkeringen. Det finns många fina reservat att besöka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Ågelsjöns naturreservat från 2015.

 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att hacka, borra, gräva, spränga, rista eller måla.
 • Du får inte samla ved, bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Motordrivna fordon får bara köras på vägar som är avsedda för det.
 • Du får inte ställa upp husvagn.
 • Du får plocka bär och matsvamp, men du får inte plocka andra svampar, växter, mossor eller lavar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd, gå iland med båt nära boplats eller samla ryggradslösa djur.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får bara göra upp eld på särskilt anordnad eldplats.
 • Det finns befintlig klätterled som får användas. Utöver den får inga nya klätterleder anläggas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 347 hektar

Skyddsår: 2015

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Norrköpings kommun

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss