Marmorbruket naturreservat

Naturreservatet bjuder på dramatiska utsikter över Bråviken. Områdets unika flora och intressanta historia har en sak gemensamt: marmor. Varför inte kombinera en utflykt till detta häftiga område med Kolmårdens djurpark?

Detta naturreservat är en del av Bråvikens mäktiga förkastning. Sydbranterna mot Bråviken ger ett gynnsamt lokalklimat som i kombination med urkalkstenen i marken får berget att blomma med unika växter.

I området finns mycket höga naturvärden knutna till kalkklippor, klippängar, äldre ädellövskogar och lundmiljöer med bäckar och bäckraviner. En diger lista på över två sidor täcker alla de rödlistade arter som finns i området.

I de stäppartade torrängarna finns växter som grusslok, backklöver, murruta, lundtrav och orkiden purpurknipprot. I branternas varma och gynnsamma klimat finns den sällsynta hasselsnoken.

I ädellövskogen hittar man underviol, sårläka, lungört, lundlosta, vippärt, nässleklocka, lundgröe, vårärt, lundelm, blåsippa, spenört, trolldruva, ormbär och bergslok. Även den sällsynta piplokan på ett ställe. I lövskogen sjunger rosenfink, härmsångare, stenknäck och stjärtmes.

Urkalkstenen är mer känd som marmor eller ännu mer specifikt Kolmårdsmarmor. I området finns ett marmormuseum som berättar om kulturhistorian kring kalkbärnning och marmorbrytning. Ett besök i marmorbrottet rekommenderas.

Förekomsten av marmor vid Marmorbruket är det mest betydande i Östergötland. Viss brytning förekommer även idag (Oxåkerbrottet). Marmorbrytningen har dominerat de kulturhistoriska spåren som härrör ända ifrån 1200-talet.

Ett tiotal gamla brott finns i området, mer eller mindre vattenfyllda. De kanske mest kända är det som ligger nere vid havet, varifrån man skeppade marmor till Riksdagshusebygget i Stockholm. Under 1800-talet bröts också kalksten för framställning av bränd kalk. Ruiner efter kalkugnar finns kvar nere vid havsbrynet.

För dig som besökare

Du kan ta del av naturreservatet via vältrampade stigar och leder. Området bjuder på vida vyer och utsikter över Bråviken. För besökare finns två parkeringsplatser. Den största ligger vid Marmorbruksmuseet som ligger på Marmorbruksvägen 10.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)

Fakta

Storlek: 77,8 hektar
Skyddsår: 2012
Markägare: Norrköpings kommun
Förvaltare: Norrköpings kommun