Marmorbruket naturreservat

Naturreservatet bjuder på dramatiska utsikter över Bråviken. Områdets unika flora och intressanta historia har en sak gemensamt: marmor. Varför inte kombinera en utflykt till detta häftiga område med Kolmårdens djurpark?

Detta naturreservat är en del av Bråvikens mäktiga förkastning. Sydbranterna mot Bråviken ger ett gynnsamt lokalklimat som i kombination med urkalkstenen i marken får berget att blomma med unika växter.

I området finns mycket höga naturvärden knutna till kalkklippor, klippängar, äldre ädellövskogar och lundmiljöer med bäckar och bäckraviner. En diger lista på över två sidor täcker alla de rödlistade arter som finns i området.

I de stäppartade torrängarna finns växter som grusslok, backklöver, murruta, lundtrav och orkiden purpurknipprot. I branternas varma och gynnsamma klimat finns den sällsynta hasselsnoken.

I ädellövskogen hittar man underviol, sårläka, lungört, lundlosta, vippärt, nässleklocka, lundgröe, vårärt, lundelm, blåsippa, spenört, trolldruva, ormbär och bergslok. Även den sällsynta piplokan på ett ställe. I lövskogen sjunger rosenfink, härmsångare, stenknäck och stjärtmes.

Urkalkstenen är mer känd som marmor eller ännu mer specifikt Kolmårdsmarmor. I området finns ett marmormuseum som berättar om kulturhistorian kring kalkbärnning och marmorbrytning. Ett besök i marmorbrottet rekommenderas.

Förekomsten av marmor vid Marmorbruket är det mest betydande i Östergötland. Viss brytning förekommer även idag (Oxåkerbrottet). Marmorbrytningen har dominerat de kulturhistoriska spåren som härrör ända ifrån 1200-talet.

Ett tiotal gamla brott finns i området, mer eller mindre vattenfyllda. De kanske mest kända är det som ligger nere vid havet, varifrån man skeppade marmor till Riksdagshusebygget i Stockholm. Under 1800-talet bröts också kalksten för framställning av bränd kalk. Ruiner efter kalkugnar finns kvar nere vid havsbrynet.

För dig som besökare

Du kan ta del av naturreservatet via vältrampade stigar och leder. Området bjuder på vida vyer och utsikter över Bråviken. För besökare finns två parkeringsplatser. Den största ligger vid Marmorbruksmuseet som ligger på Marmorbruksvägen 10.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Marmorbrukets naturreservat:

 • Du får inte framföra motordrivet fordon. Undantag är befintliga vägar.
 • Du får inte samla ved, bryta kvistar, fälla träd eller skada döda eller levande träd och buskar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får plocka bär och matsvampar men du får inte plocka andra svampar, mossor eller lavar.
 • Du får inte samla ryggradslösa djur. Undantag är håvning i syfte att ta enstaka djur för artbestämning.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att spränga, borra, hacka, rista, gräva eller måla.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Marmorbrukets naturreservat från 2012.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)