Kojmon naturreservat

Kojmons naturreservat består av en höjd med torr och mager gammal tallskog som stupar brant ner mot Storsjön. Hög luftfuktighet och skugga gynnar många mossor, lavar och svampar. Området är vackert med en känsla av orördhet. Från bergstoppen bjuds besökaren via vandringsleden på en fin utsikt över Storsjön med alla sina holmar och vikar.

I den svala, fuktiga rasbranten växer gamla grova granar och grova aspar, enstaka grova sälgar, lönnar och långsamt växande ekar. Bland de olika träden finner du mängder av både liggande och stående död ved.

Här förekommer det gott om hänglavar. Gammelgranslav växer ibland flera meter upp på de gamla granarna. Då skimrar trädstammarna i gammelrosa och i de fuktigaste partierna tillkommer aprikosa fläckar av kattfotslav. Tittar man närmare syns små ludna, svarta prickar i den aprikosa fläcken likt små trampdynor från kattfötter.

Nedanför branten där näringsrikt vatten berikar marken och förmultnande växtdelar samlas, växer bland annat trolldruva. På klippor och bland mossan är den större bladlaven torsklav vanlig.

Höjden utblickar över Storsjön. Här övergår skogen alltmer i mager, gles tallskog. För arterna i denna miljö är tillgången på ljus och värme viktig tillsammans med döda träd och gamla tallar med grov bark. I dessa miljöer trivs tjädern och strax utanför reservatet finns en liten tjäderspelplats.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka tre bilar. Från parkeringen kan du följa en vacker vandringsled som tar dig upp på höjderna in i gammeltallskogen. Leden är cirka 1,5 kilometer lång och tar dig in i reservatet via branternas betagande utsikter och sedan tillbaka till vägen. Leden är bitvis krävande att gå.

Utmed vägen mellan Rumma och Kvarnvik, mellan sjöarna Västersjön och Storsjön har Trafikverket en rastplats vid en badplats med vindskydd och eldstad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Kojmons naturreservat ur beslutet från 2007. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte utöva bergsklättring.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte skada djurlivet.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till skada på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 21,4 hektar

Skyddsår: 2007

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss