Sjöbo-Knäppan naturreservat

Gör som Motalaborna i början av 1900-talet, ta med matsäckskorg till "Gröna plan" i naturreservatet Sjöbo-Knäppan. I reservatet finns bland annat ett orkidékärr, ett fågeltorn och en lummig lövskog. 

Sjöbo-Knäppan är ett lövskogsbevuxet naturreservat invid sjön Boren i utkanten av Motala. På våren och försommaren är blomsterprakten som störst. Då blommar den vackra lungörten med sina rosa och blå blommor.

Här trivs också många fåglar, bland annat rosenfink och näktergal. "Gröna plan" ligger centralt i reservatet och är en lämplig rastplats med möjlighet till bad. Härifrån tar du dig lätt till fångstgropen från stenåldern och spåren efter bebyggelsen vid Torpa.

Fågeltornet finns i reservatets sydöstra del. Du tar dig till fågeltornet på en delvis spångad stig genom en sumpskog med lövträd. I skogen finns gott om död ved som ger boplats till en rad ovanliga skalbaggar. Från fågeltornet invid Knäppaviken ses ofta brun kärrhök och sävsparven med sitt svarta huvud, vita halsring och slokmustasch.

Knäppankärret, eller Hulthagekärret som det också kallas, ligger ytterligare några hundra meter österut. I kärret hittar du en mycket rik flora. Typiska är de kalkanpassade orkidéerna. Här kan du bland annat se kärrknipprot, flugblomster och ängsnycklar under juni-juli.

Lutar du dig ner och tittar ordentligt kan du också se det lilla späda vildlinet och den "köttätande" tätörten med sina insektsfångande, klibbiga bladrosetter tätt intill marken. På våren lyser den rosa majvivan upp marken.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Sjöbo-knäppans naturreservat:

 • Du får inte skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte ta döda träd till ved eller liknande.
 • Du får bara göra upp eld på särskilt anordnad eldplats.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte rida eller cykla i terrängen.
 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Du får tälta max två dygn i följd.
 • Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Sjöbo-Knäppans naturreservat från 1995.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland