Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Rimmö naturreservat

Reservatet berör ett tjugotal små öar och skär i Östergötlands innerskärgård. Området ger möjlighet till en rik upplevelse av äldre odlingslandskap i skärgårdsmiljö. Framförallt Korsholmen och Lilla Norrholmen är populära öar där båtfolk ofta njuter av skärgårdsmiljön.

Tallskog dominerar flera av de lite större holmarna och här finns även rester av ett äldre odlingslandskap med hamlade lövträd och en bitvis rik kärlväxtflora. På Lilla Olsholmen finns en skarvkoloni som helt präglar naturen på denna ö.

Området hyser höga biologiska värden knutna såväl till ett omfattande brukat odlingslandskap som till länge orörd gammelskog.

Här finns en rik kärlväxtflora, ovanliga lavar på ved och lövträd, bland annat rosa skärelav och ekspiklav, och en ganska rik fågelfauna. Här häckar vigg, knölsvan, storskrake med flera.

I området finns även flera sällsynta skalbaggar knutna till döda och ihåliga träd. Några skalbaggar som kan nämnas är reliktbock och kamklobagge.

För dig som besökare

I reservatet finns inga anordningar för dig som besökare. Du är välkommen att besöka området efter egen förmåga med egen båt, kajak eller liknande. Respektera tillträdesförbudet som råder på några av öarna i reservatet. Flera av öarna betas sommartid av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Stora Rimmö naturreservat från 1971.

  • Du får inte skada sten, berg och mark.
  • Du får inte tälta eller förtöja båt mer än en natt. Undantag är om du har fått markägarens tillåtelse.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel på nära håll foto­grafera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande.

Observera att vissa öar i naturreservatet är fågelskyddsområden. Det innebär att du inte får gå i land på dessa öar under perioden 1 april till 15 juli. Du kan se vilka öar det gäller på den här länken till Naturvårdsverkets karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 402 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Söderköping

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss