Dvardalaskogen naturreservat

Hit kan du ta stadsbussen från Norrköpings centrum för att uppleva gammelskogar och vida utsikter i Kolmårdens bergsbranter. Efter bara tjugo minuters promenad från bussen kommer du till Modergölen där du kan få känslan av att nästan befinna dig i inre Norrland, långt från bebodda trakter.

Områdets natur och kultur

Magnifika gammeltallar växer på bergshöjdernas granithällar som ger utsikter i olika väderstreck. Här finns lämpliga fikaplatser i det fria. I dalsänkor kan du möta ädellövskogar med ek, lönn och lind. På andra platser möter djupa granskogar med inslag av gamla grova aspar. Här och var finns små lövkärr med al, björk och gran. Mitt i området ligger Modergölen. Gölen omges av en mosse med små knotiga tallar.

Reservatet ligger i Bråvikenförkastningen. Tack vare den dramatiska topografin har skogen hög ålder och liten mänsklig påverkan. Det gynnar många djur, svampar, växter och lavar. En lång rad rödlistade arter har en fristad i reservatet. I området förekommer typiska skogsfåglar för Kolmården och också rödlistade arter som mindre hackspett, talltita och järpe.

I öster finns gammal järnvägshistoria. På den ursprungliga stambanan som invigdes 1866 finns i dag en övergiven banvallssträcka som används som promenadstråk. Vid banvallen finns ovanliga bin och steklar och här växer även den starkt hotade växten ärtvicker.

Väster om Dvardalaskogens naturreservat ansluter Pjältåns naturreservat med den spännande Skriketorpsravinen.

För dig som besökare

Dvardalaskogens naturreservat är tätortsnära och vandringsvänligt. Det finns ett elljusspår och flera markerade vandringsleder. Olika rundslingor är möjliga och beroende på vägval kan du göra vandringar på mellan två och sex kilometer. Lämpliga startplatser är reservatets parkeringsplats eller busshållplatserna vid Torshag eller Ättetorps kyrka. Vandringen kan bitvis vara krävande eftersom det är relativt stora höjdskillnader längs flera ledsträckor.

Längs lederna finns tre utsiktsplatser med vida vyer över bland annat Yxacken och Kolmårdsbranternas skogslandskap. Vid Modergölen mitt i området finns en strandnära grillplats. Tänk på att ta med dig egen ved att grilla med och att ta med dig ditt skräp hem.

Kafé och restauranger finns i Åby centrum cirka 800 meters gångväg från sydöstra delen av reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Dvardalaskogens naturreservat ur beslutet från 2023. Texten är förenklad:

  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vara sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte fånga insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva läger för fler än 50 personer eller tävling för fler än 200 personer. Begränsningen gäller inte vid tävling i skjutbaneområdet (se karta i bilaga 5 i reservatsbeslutet).
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få snitsla spår, sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 152,2 hektar

Skyddsår: 2023

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket, Norrköpings kommun samt en samfällighet

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland och Norrköpings kommun

Hitta hit

Med kollektivtrafik

Från Norrköpings centrum kan du ta stadsbuss linje 11 till busshållplatserna "Ättetorp", "Mässvägen" eller Ättertorps kyrka" eller stadsbuss linje 12 till busshållplats "Torshag".

Med cykel

Från Åby kan du cykla till reservatets sydvästra del via en asfalterad cykelväg.

Med Bil

Reservatets parkering ligger vid Dvardala och har plats för många bilar. Du kommer till parkeringen genom att åka väg 55 från Åby mot Katrineholm. Mittemot avfarten till Hults bruk och Yxbacken ska du ta vägen till höger in till reservatet.

Med GPS

För att hitta parkeringen via GPS/kartapp i din telefon, skriv in dessa koordinater (WGS84) i sökrutan: 58.67840,16.15375

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss