OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Hjälmstorpenäs avstängd. Vi rekommenderar inte besök i naturreservatet just nu. Det beror på att ovanligt många granar har dött av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att bli sköra och brytas av. Att vistas här innebär en risk. Leden är också svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

Hjälmstorpenäs naturreservat

Hjälmstorpenäs är en stor udde i sjön Holpen i östra delen av Finspångs kommun. På udden finns många olika skogstyper som sumpskog, barrblandskog och lövrika skogar. Det gör näset till en bra jämförelse med de omgivande brukade skogslandskapet.

På Hjälmstorpenäs finns idag mestadels olika barrskogar, i huvudsak blandskog som sluter sig med gran men även avsnitt med hällmarkstallskog och lövrika sumpskogar. Ett cirka 10-årigt brandfält har skapat en öppen lucka i området. På udden finns en rik moss-, lav- och svampflora som undersökts redan i början av 1900-talet. Här hittar man till exempel stor revmossa, vedtrappmossa, grön sköldmossa, garnlav, hållav, kandelabersvamp och koralltaggsvamp.

Längre tillbaka har området en historia som skogsbete eller trädklädd hagmark och vid sekelskiftet 1900 var här ganska ung skog. Troligen har inslag av äldre barr- och lövträd ändå alltid funnits, liksom mer eller mindre orörda sumpskogar. Många av de ovanliga eller rödlistade skogsarter som påträffas här idag visar på en lång skoglig kontinuitet och stor mångformighet. Ändå finns spår av hagmarkens ljusare miljö i form av gamla grova aspar och en del björk, lind och hassel.

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Hjälmstorpenäs avstängd. Vi rekommenderar inte besök i naturreservatet just nu. Det beror på att ovanligt många granar har dött av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att bli sköra och brytas av. Att vistas här innebär en risk. Leden är också svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

För dig som besökare

En yta med plats för cirka två bilar finns vid en vägkorsning. Härifrån går en cirka 1,5 kilometer lång vandringsled ut till udden där det finns en rastplats med fikabord. En grillplats finns också på en kort avstickare längs med vandringsleden. Rastplatserna ligger naturskönt vid sjön Holpen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 44,3 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Finspång

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare:Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss