Bråvikenbranten naturreservat

Från flera av bergshöjderna utmed den mäktiga förkastningsbranten har du en magnifik utsikt över Bråviken och Vikbolandet. De spektakulära branterna erbjuder besökaren spännande naturupplevelser med urskogsliknande natur.

Bråvikenbrantens naturreservat är ett nästan mil långt och några hundra meter brett område i förkastningsbranten ned mot Bråviken mellan Färjelägret och Kolmårdens djurpark. Skogsområdet är till stora delar orört tack vare sina svårexploaterade branter. Här finns bland annat enormt grova tallar, knotiga, skulpturliknande torrträd, frodiga bäckdalar och kryddoftande klippängar där vi kan se flera olika fjärilar fladdra omkring under sommarens varma dagar.

Skogen och dess många invånare är präglade av det behagligt ljusa och varma klimat som råder i området. Den sydvända bergssluttningen med mycket naket berg som kan ta upp ljus och tillsammans med havsviken magasinerar värme, ger upphov till en mycket lång växtsäsong samt milda vintrar. Lägg där till förekomsten av kalk, ger detta tillsammans, mycket speciella och gynnsamma livsbetingelser, för framförallt växter och insekter.

Bland växterna som trivs på klippängarna kan bergmynta, blodnäva, murruta och korskovall nämnas. Här kan man även se klöverblåvinge vars larver lever på olika ärtväxter. I de frodiga sprickdalarna kan du finna mytomspunna växter som kan sägas höra till den medicinska avdelningen, exempelvis trolldruva, sårläka och ormbär.

Barrpraktbaggen hittar sitt bo och levebröd i senvuxna döda tallar. I innerbarken av senvuxna, mycket gamla ekar, lever larven till tvåfläckig smalpraktbagge och i innerbarken av mycket gamla tallar, lever reliktbockens larver. Alla dessa insekter är ovanliga i dagens skogslandskap eftersom dessa typer av bostäder försvinner i skogsbruket.

Trots att mycket är urskogslikt finns här en intressant industrihistoria. Ortsnamn som Järngruvan, Smedberget tillsammans med en hyttruin skvallrar om tidigare järnmalmshantering. Det finns även fornlämningar i reservatet i form av två stenåldersboplatser.

För dig som besökare

Vid Skvättan ligger reservatets parkeringsplats med plats för cirka tio bilar. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskyltar. Från parkeringen kan du följa Sörmlandsleden in i reservatet. Härifrån når du också Marielunds naturreservat.

Sörmlandsleden går genom reservatet fån Säters färjeläge i öster till Gerhardsberg, en vandring på cirka fem kilometer. Strax innan Skvättan ligger Rövargrottan, där man kan fira ner sig i grottdunklet. En avstickare leder ner till "Skyttholmens brygga". Endast resterna är kvar av den gamla bryggan som historiskt var viktig för ortsbornas fiske. Här finns vindskydd, grillplats, vedförråd, torrdass och en liten naturlig sandstrand med möjlighet till bad. Cirka en kilometer österut längs Sörmlandsleden finns ännu en naturlig badplats med klippor.

Där Sörmlandsleden svänger upp mot Lövsjön vid Gerhardsberg, kan man fortsätta vandra genom att ta in på en reservatsled mot Kopparbo och Kolmårdens Djurpark. Vandringsleden mellan Skvättan och Kopparbo är cirka fyra kilometer. Missa inte de gamla gruvschakten och Kopparbogrottorna som ligger längs vandringsleden cirka 400-600 meter från Kopparbo.

Vandringslederna i reservatet är markerade med orange färg. Lederna är krävande med mycket stigningar och hinder i from av trädstammar och liknande att kliva över. Men för den som tar sig ut på leden väntar många fantastiska vyer över vattnet, Vikbolandet och Norrköpings stad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Bråvikenbrantens naturreservat ur beslutet från 2007. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Du får förtöja båt maximalt två dygn i följd vid samma strand.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel. Undantag för jakthund vid tillåten jakt.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och
  matsvamp.
 • Du får inte skada djurlivet.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får bara göra upp eld på grillplats som Länsstyrelsen har skyltat.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utöva bergsklättring.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger för fler än 20 deltagare.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 181,6 hektar

Skyddsår: 2007

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss