Bråvikenbranten naturreservat

Från flera av bergshöjderna utmed den mäktiga förkastningsbranten har du en magnifik utsikt över Bråviken och Vikbolandet. De spektakulära branterna erbjuder besökaren spännande naturupplevelser med urskogogsliknande natur.

Bråvikenbrantens naturreservat är ett nästan millångt och några hundra meter brett område i förkastningsbranten ned mot Bråviken mellan Färjelägret och Kolmårdens djurpark. Skogsområdet är till stora delar orört tack vare sina svårexploaterade branter. Här finns bland annat enormt grova tallar, knotiga, skulpturliknande torrträd, frodiga bäckdalar och kryddoftande klippängar där vi kan se flera olika fjärilar fladdra omkring under sommarens varma dagar.

Skogen och dess många invånare är präglade av det behagligt ljusa och varma klimat som råder i området. Den sydvända bergssluttningen med mycket naket berg som kan ta upp ljus och tillsammans med havsviken magasinerar värme, ger upphov till en mycket lång växtsäsong samt milda vintrar. Lägg där till förekomsten av kalk, ger detta tillsammans, mycket speciella och gynnsamma livsbetingelser, för framförallt växter och insekter.

Bland växterna som trivs på klippängarna kan bergmynta, blodnäva, murruta och korskovall nämnas. Här kan man även se klöverblåvinge och kanske en apollofäril vars larver lever på vit fetkopp. I de frodiga sprickdalarna kan du finna mytomspunna växter som kan sägas höra till den medicinska avdelningen, exempelvis trolldruva, sårläka och ormbär.

Barrpraktbaggen hittar sitt bo och levebröd i senvuxna döda tallar. I innerbarken av senvuxna, mycket gamla ekar, lever larven till tvåfläckig smalpraktbagge och i innerbarken av mycket gamla tallar, lever reliktbockens larver. Alla dessa insekter är ovanliga i dagens skogslandskap eftersom dessa typer av bostäder försvinner i skogsbruket.

Trots att mycket är urskogslikt finns här en intressant industrihistoria. Ortsnamn som Järngruvan, Smedberget tillsammans med en hyttruin skvallrar om tidigare järnmalmshantering. Det finns även fornlämningar i reservatet i form av två stenåldersboplatser.

För dig som besökare

Vid Skvättan ligger reservatets parkeringsplats. Härifrån når du också Marielunds naturreservat.

Från Säters färjeläge i öster kan man följa Sörmlandsleden genom reservatet. Strax innan Skvättan ligger Rövargrottan, där man kan fira ner sig i grottdunklet. En avstickare leder ner till Skvättans bryggplats, där vindskydd, grillplats, vedförråd och torrdass finns. Där Sörmlandsleden svänger upp mot Lövsjön vid Gerhardsberg, kan man fortsätta reservatsleden mot Kopparbo och Kolmårdens Djurpark. Missa inte Kopparbogrottorna och de gamla gruvschakten.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Storlek: 181,6 hektar
Skyddsår: 2007
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland