Kopparholmarna naturreservat

Kopparholmarna ligger i ett stort skärgårdsreservat några kilometer söder om Arkösund. Naturen är varierad och hyser en stor biologisk mångfald.

I naturrreservatet ingår ett tiotal öar, de två största heter Östra och Västra Kopparholmarna. Här finns torrängar med ljusälskande växter och spritt står äldre askar. Men här finns också gammal tallskog.

I blötare svackor växer glasbjörk, kråkbär och hönsbär medan höjderna består av karga klippor. Längs vattnet hittar man gamla solexponerade alar. På de mindre öarna ligger klipphällar med gles buskvegetation och enstaka träd som lyckats slå rot i bergsskrevorna.

Över 90 procent av reservatet består av vatten. Under vattenytan döljer sig en imponerande biologisk mångfald. Ögrupperna omges av värdefulla grunda vattenområden med olika arter av tång. Grundområdet mellan Kopparholmarna och Stora Viskär är särskilt värdefullt och fyller en mycket viktig funktion som uppväxtområde för fisk, smådjur och fågel.

För dig som besökare

I ett av husen på Östra Kopparholmen finns en utställning med information om naturen och områdets historia. Kopparholmarna är ett fin utflyktsmål med dagliga båtturer under sommaren.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)

Fakta

Storlek: 329,4 hektar
Skyddsår: 2012
Markägare: Norrköpings kommun
Förvaltare: Norrköpings kommun