Vassviksberget naturreservat

Från Vassviksbergets topp är den en storslagen utsikt över sjön Sommen. Längs branterna växer vindpinade tallar, men även mäktiga gamla ekar och andra lövträd.

Området höjer sig cirka 60 meter över Sommens vattenyta. Härifrån har du milsvid utsikt över stora skogar och blånande höjder. Kommer du hit under kvällen kan du räkna med fantastiska färger när solen går ner över sjön. Under vår- och sommarkvällar hörs storlommens ödsliga, klagande läte från sjön där den dyker efter fisk.

I de otillgängliga branterna sätter gamla vindpinade tallar sin prägel på området. Några kan vara upp till 300 år gamla. På en del av träden går det att hitta tallticka, en av få vedsvampar som växer på levande tallar. Men de visar sig först när träden är i 150-årsåldern eller ännu äldre. I branterna växer även uråldriga ekar och andra lövträd som asp, björk och bok.

På marken ligger många grånade döda träd i olika stadier av nedbrytning. De är viktiga för insekter, lavar, svampar och fåglar som behöver den döda veden för att överleva. Den ovanliga raggbocken trivs till exempel i liggande solbelysta tallstammar. Denna skalbagge visar att skogen är gammal och inte har varit utsatt för modernt skogsbruk.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka tio bilar. På parkeringen finns fikabord och informationsskyltar. Från parkeringen kan du gå till reservatet längs med den orangemarkerade Östgötaleden. Efter cirka 700 meters promenad kommer du till en fin utsiktsplats uppe på Vassviksberget. Här finns fikabord. Om du vill gå en rundslinga kan du fortsätta Östgötaleden runt reservatet och förbi Norra Vi småbåtshamn och sedan följa vägen sista biten tillbaka till parkeringen. Totalt blir denna promenad 2,5 kilomter lång. Vandringen går på ganska lättvandrad mark men stigningen i terrängen kräver viss kondition.

Norra Vi:s hembygdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. anordnar en del aktiviteter i området och har information om områdets kulturhistoria. Hembygdsföreningen har satt upp flera skyltar i området som informerar om bygdens historia.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 6 hektar
Skyddsår: 1996
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland