Vassviksberget naturreservat

Från Vassviksbergets topp är den en storslagen utsikt över sjön Sommen. Längs branterna växer vindpinade tallar, men även mäktiga gamla ekar och andra lövträd.

Området höjer sig cirka 60 meter över Sommens vattenyta. Härifrån har du milsvid utsikt över stora skogar och blånande höjder. Kommer du hit under kvällen kan du räkna med fantastiska färger när solen går ner över sjön. Under vår- och sommarkvällar hörs storlommens ödsliga, klagande läte från sjön där den dyker efter fisk.

I de otillgängliga branterna sätter gamla vindpinade tallar sin prägel på området. Några kan vara upp till 300 år gamla. På en del av träden går det att hitta tallticka, en av få vedsvampar som växer på levande tallar. Men de visar sig först när träden är i 150-årsåldern eller ännu äldre. I branterna växer även uråldriga ekar och andra lövträd som asp, björk och bok.

På marken ligger många grånade döda träd i olika stadier av nedbrytning. De är viktiga för insekter, lavar, svampar och fåglar som behöver den döda veden för att överleva. Den ovanliga raggbocken trivs till exempel i liggande solbelysta tallstammar. Denna skalbagge visar att skogen är gammal och inte har varit utsatt för modernt skogsbruk.

Reservatets parkeringsplats är en bra utgångspunkt för en vandring upp till Vassviksberget. Efter cirka 500 meters promenad längs den väl upptrampade stigen når du reservatsgränsen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 6 hektar
Skyddsår: 1996
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland