Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Säby Västerskog naturreservat

Säby Västerskog är så nära urskog man kan komma i södra Sverige i dag. Trädens ålder ligger mellan 200 och 400 år. Skogen är full av döda och döende träd. I snart två århundraden har skogen fått stå orörd från skogsbruk.

Redan 1923 fredades Säby Västerskog som ”naturminne” av ägarna till Bjärka-Säby. Då var området inhägnat och inte tillgängligt för allmänheten. År 1974 blev området naturreservat och i dag kan alla få njuta av den urskogsliknande barrskogen. I barrskogen finns granar i alla åldrar blandat med tallar som är över 300 år gamla. De äldsta granarna är 200 – 300 år.

Skogen får utvecklas fritt och överallt ligger omkullfallna träd i olika stadier av förruttnelse. Den rika mängden av död ved är till glädje för många vedlevande insekter, svampar och mossor. På en nedfallen låga kan den uppmärksamme bland annat få syn på de intressanta arterna grön sköldmossa och vedtrappmossa.

Fågelspridda lövträd som ek och rönn är vanliga och på marken växer mossorna i tjocka mattor. Bland örterna kan du bland annat njuta av blåbär, blåsippa och den vackra linnean. I gamla orörda barrskogar som den här växer också orkidén knärot. I ett blötare kärr växer gullpudra och dvärghäxört.

För dig som besökare

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Säby västerskog svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

Säby Västerskog är en mycket besöksvärd gammelskog. Östgötaleden går genom reservatet. Från östgötaleden kan du ta in på en mindre "urskogsslinga" som går runt i reservatet och sedan återkommer till östgötaleden. På "urskogsslingan" får du uppleva hur en naturlig skog ser ut med mycket döda träd som får ligga kvar. Ibland ligger de även över leden så att du får kliva över dem. Om du går urskogsslingan från parkeringsplatsen och tillbaka blir det en vandring på drygt en kilometer.

Vid parkeringsplatsen finns en informationstavla och en grillplats med ved och fikabord. Parkeringen har plats för cirka fem bilar.

Var uppmärksam på att det i området finns döda stående granar. Granarna har angripits av granbarkborre och de blir lätt spröda och kan gå av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Säby Västerskog ur beslutet från 1974. Texten är förenklad:

 • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada mark, sten eller berg.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd eller buskar.
 • Du får inte plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor och lavar.
 • Du får inte fånga eller döda skalbaggar och insekter som lever i ved.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte tälta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 22,1 hektar

Skyddsår: 1974 utvidgat 1998

Kommun: Linköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss