Fågelmossen naturreservat

På hällmarkerna står tallarna glest och solen letar sig lätt fram till de redan torra markerna. Under vackra sommardagar knastrar den torra renlaven under stövlarna. Men i landskapets sänkor blir marken fuktigare och luften fylls av skvattrammens skarpa doft. Fötterna fjädrar mot vitmossans mjuka underlag och myrmarken öppnar sig framför dina ögon.                        

Mitt i Motala kommuns sprickdalslandskap ligger Fågelmossens naturreservat. Den centrala delen av reservatet består av fuktig, mossbeklädd myrmark som utgör ungefär hälften av reservatets storlek. Den andra hälften består av gammal skog som omger myrmarkerna.

I Fågelmossen blandas de magra och torra höglänta markerna, med sprickdalsänkornas fuktiga partier. På de torra markerna växer tall, medan gran är vanligast i de fuktiga områdena. Kombinationen av gammal skog med gamla tallar och öppna fuktiga myrmarker gör Fågelmossen till ett attraktivt tillhåll för både tjäder och orre. Även våra små ugglor som pärluggla och sparvuggla lever i detta område. 

På de gamla tallarna finns ett stort antal lavar, mossor, insekter och svampar. Svampen tallticka kan du se på tallar som är över 150 år gamla. Där talltickan har suttit blir veden mjuk. Här hackar gärna spillkråkan ut sitt stora bohål. På fallna träd har biologer hittat spår efter den sällsynta skalbaggen raggbock. 

För dig som besökare

En parkering finns för besökare. Vid parkeringen finns informationstavla, vindskydd och anordnad grillplats. En 2,5 kilometer lång vandringsled startar vid parkeringen och går i en rundslinga i Fågelmossens naturreservat. Stövlar eller liknande rekommenderas. Vill du gå längre kan du fortsätta söderut till de närliggande reservaten Hästtumla, Stora Boda och Bromossen. Totalt finns en 1,2 mil lång sammanhängande vandringsled som går i en rundslinga mellan dessa fyra reservat. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland