Fågelmossen naturreservat

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Fågelmossen svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

På hällmarkerna står tallarna glest och solen letar sig lätt fram till de redan torra markerna. Under vackra sommardagar knastrar den torra renlaven under stövlarna. Men i landskapets sänkor blir marken fuktigare och luften fylls av skvattramens skarpa doft. Fötterna fjädrar mot vitmossans mjuka underlag och myrmarken öppnar sig framför dina ögon.                       

Mitt i Motala kommuns sprickdalslandskap ligger Fågelmossens naturreservat. Den centrala delen av reservatet består av fuktig, mossbeklädd myrmark som utgör ungefär hälften av reservatets storlek. Den andra hälften består av gammal skog som omger myrmarkerna.

I Fågelmossen blandas de magra och torra höglänta markerna, med sprickdalsänkornas fuktiga partier. På de torra markerna växer tall, medan gran är vanligast i de fuktiga områdena. Kombinationen av gammal skog med gamla tallar och öppna fuktiga myrmarker gör Fågelmossen till ett attraktivt tillhåll för både tjäder och orre. Även våra små ugglor som pärluggla och sparvuggla lever i detta område. 

På de gamla tallarna finns ett stort antal lavar, mossor, insekter och svampar. Svampen tallticka kan du se på tallar som är över 150 år gamla. Där talltickan har suttit blir veden mjuk. Här hackar gärna spillkråkan ut sitt stora bohål. På fallna träd har biologer hittat spår efter den sällsynta skalbaggen raggbock. 

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Fågelmossen svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

För dig som besökare

En parkeringsficka för cirka fem bilar finns för besökare. Vid parkeringen finns informationstavla, vindskydd och anordnad grillplats. En 2,5 kilometer lång vandringsled startar vid parkeringen och går i en rundslinga i Fågelmossens naturreservat. Stövlar eller liknande rekommenderas. Vill du gå längre kan du fortsätta söderut till de närliggande reservaten Hästtumla, Stora Boda och Bromossen. Totalt finns en 1,2 mil lång sammanhängande vandringsled som går i en rundslinga mellan dessa fyra reservat. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 144 hektar

Skyddsår: 1995

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss