Kvarseboklint naturreservat

Gör som många andra och åk på utflykt till Kvarseboklints naturreservat. Det cirka 67 hektar stora reservatet ligger norr om Bråviken. Här kan du vandra ner i en förkastningsspricka, uppleva den magnifika utsikten och stanna till för att grilla medan du njuter av naturen.

Bråvikens norra kust består av en framtädande förkastningsbrant. De solvärmda sydvända branterna utmed Bråvikenförkastningen ger tillsammans med inslag av kalk och orörd skog grunden för rika livsmiljöer.

Skogarna i området består främst av tallnaturskog med ett stort inslag av mycket gamla träd och död ved. Förutom tall finns det även gott om gamla, ofta långsamt växande, granar, aspar, ekar och lindar. I barken på de mycket gamla träden finns ett stort antal insekter. Den svarta praktbaggen lever i innerbarken på gamla tallar och lämnar kläckhål som skvallrar om dess närvaro.

På marken bland tallarna växer bitvis mycket blåmossa och på andra ställen är hällarna täckta av renlav. Här finns det gott om olika ris såsom lingon, blåbär, kråkris och odon. I de fuktigare partierna av reservatet växer ett tjockt lager av mossa.  

Från Kvarseboklint har man en magnifik utsikt över Bråviken och Vikbolandet. De spektakulära och stundom urskogsliknande branterna erbjuder dig som besökare en spännande naturupplevelse.

För dig som besökare

Reservatet är populärt för friluftsliv. Parkeringsplats finns vid Kyrkans förskola i Kvarsebo. Härifrån går en vandringsled som sammanlänkas med en markerad led ifrån byn. Först når man Kvarseboklint, med sin vackra utsiktsplats, sedan kommer du till "Vårdkasen". "Vårdkasen" var en plats där man förr varnade för inkommande fiender med hjälp av eld. Skrevan är en förkastningsspricka som kan man vandra ner i och leka "Ronja Rövardotter". Tillbaka upp och runt kommer du med hjälp av en stege. Leden slutar vid Verdandigården. Från parkeringsplatsen finns även en stig till det militära bergrummet, Krickan som byggdes på 1960-talet. Här finns en rastplats med vindskydd, ved och eldplats.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 67,6 hektar
Skyddsår: 2007
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland