Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kvarseboklint naturreservat

Gör som många andra och åk på utflykt till Kvarseboklints naturreservat. Reservatet ligger norr om Bråviken. Här kan du vandra ner i en förkastningsspricka och uppleva den magnifika utsikten.

Bråvikens norra kust består av en framträdande förkastningsbrant. De solvärmda sydvända branterna utmed Bråvikenförkastningen ger tillsammans med inslag av kalk och orörd skog grunden för rika livsmiljöer.

Skogarna i området består främst av tallnaturskog med ett stort inslag av mycket gamla träd och död ved. Förutom tall finns det även gott om gamla, ofta långsamt växande, granar, aspar, ekar och lindar. I barken på de mycket gamla träden finns ett stort antal insekter. Den svarta praktbaggen lever i innerbarken på gamla tallar och lämnar kläckhål som skvallrar om dess närvaro.

På marken bland tallarna växer bitvis mycket blåmossa och på andra ställen är hällarna täckta av renlav. Här finns det gott om olika ris såsom lingon, blåbär, kråkris och odon. I de fuktigare partierna av reservatet växer ett tjockt lager av mossa.  

Från Kvarseboklint har man en magnifik utsikt över Bråviken och Vikbolandet. De spektakulära och stundom urskogsliknande branterna erbjuder dig som besökare en spännande naturupplevelse.

För dig som besökare

Reservatet är populärt för friluftsliv. Vid Kyrkans förskola i Kvarsebo finns en stor parkering som även får användas av reservatets besökare. Härifrån går en drygt två kilometer lång och delvis krävande vandringsled. Leden är orangemarkerad och går genom hela reservatet och slutar vid Verdandigården. Från parkeringen finns även en stig till det militära bergrummet Krickan som byggdes på 1960-talet. Numera är bergrummet igensatt med bergkross, så det går inte att ta sig in. Vid bergrummet finns en rastplats med vindskydd, ved och eldstad.

Utmed leden finns tre fina utsiktspunkter: Kvarseboklint, "Vårdkasen" och "Skrevan". Vårdkasen var en plats där man förr varnade för inkommande fiender med hjälp av eld. Skrevan är en djup förkastningsspricka som den vige och vågade kan vandra ner i. Tillbaka upp kommer du med hjälp av en stege. Var försiktig, det kan vara halt.

Vid Kvarsebo hamn finns badplats och fik.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Kvarseboklints naturreservat ur beslutet från 2007. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får bara tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Du får förtöja båt maximalt två dygn vid samma strand.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och
  matsvamp.
 • Du får inte skada djurlivet.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får bara göra upp eld på anordnad grillplats som skyltats av Länsstyrelsen.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utöva bergsklättring.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger för fler än 20 deltagare.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till skada på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 67,6 hektar

Skyddsår: 2007

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss