Naturreservat

Besök gärna ett naturreservat! Var rädd om naturen och var noga med att följa de regler som gäller. Tänk på att alla naturreservat är olika. Ibland finns det anordningar för dig som besökare men i vissa reservat finns det inga anordningar alls.

Länsstyrelsen erbjuder informationsmaterial som riktar sig till besökare i naturreservat och andra områden vi förvaltar. Det finns material på svenska, engelska och tyska.

Beställ naturinformation

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss