Lövfallet naturreservat

OBSERVERA! För närvarande är delar av vandringsleden i Lövfallet svårframkomlig på grund av nedfallna träd. Granar har angripits av granbarkborre. Dessa träd blir ofta spröda och faller lätt. Var försiktig.

Omkullfallna träd, tjocka mossmattor, träd som är skäggiga av lavar – skogen i naturreservatet är mycket gammal. Här har inga skogsmaskiner dragit fram. Sådana här skogar är mycket värdefulla för störningskänsliga växter och djur.

Det finns också gott om död ved som är nödvändigt för många arter av insekter, svampar och mossor. De imponerande grova tallarna och granarna tillsammans med den döda veden gör att ett antal sällsynta och rödlistade arter trivs här. Som till exempel skalbaggen svart praktbagge som lever i solbelyst och grov tallbark. Här finns också en rik mossflora med ovanliga arter som sylmossa och pygmémossa.

I naturreservatet finns gott om svamp. Bland välkända matsvampar som gula kantareller och trattkantareller växer flera sällsynta taggsvampar.

I grupper och ringar växer den mjuka och köttiga koppartaggsvampen. Den luktar gurka, men är inte god att äta. Koppartaggsvampen lever i symbios med gammal tall. Det betyder att svampen och tallen hjälper varandra. Under marken pågår ett utbyte av vatten och näring.

En annan art är raggtaggsvamp. Den är hård och seg och växer långt nere i den tjocka mossmattan. Den har lurviga hår på ovansidan av hatten. Plocka inte de här svamparna – de är mycket sällsynta!

Närbild på sylmossa. Foto: Staffan Carlsson

Närbild på sylmossa. Foto: Staffan Carlsson

OBSERVERA! För närvarande är delar av vandringsleden i Lövfallet svårframkomlig på grund av nedfallna träd. Granar har angripits av granbarkborre. Dessa träd blir ofta spröda och faller lätt. Var försiktig.

För dig som besökare

Lövfallets naturreservat ligger cirka fem kilometer öster om Finspångs tätort. En mindre parkeringsficka med plats för två bilar ligger söder om reservatet. Från parkeringen är det cirka 600 meters promenad till reservatet, sedan följer en cirka 1,2 kilometer lång rundslinga i området.

Utmed vandringsleden möter du torra hällmarker och fuktig ravinskog, prasslande aspar och torg med stormfällda granar. Delar av vandringsleden går genom skog där granarna har dött av torka och granbarkborrar. Där kan det vara svårt att komma fram efter att träd fallit över stigen. När det blåser är det farligt att besöka området eftersom fler träd kommer att falla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 14,3 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Finspång

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss