Marstad naturreservat

Mitt ute på slättlandskapet strax utanför Skänninge ligger Marstad. Mjukt rundade kullar bryter av det flacka åkerlandskapet. Mellan kullarna ligger den lilla Marstadsjön som omges av den ovanliga naturtypen kalkkärr.

I Marstad är jordmånen rik på kalk. När senaste inlandsisen höll på att smälta bort från Sverige, dröjde den sig kvar lite extra länge i dessa trakter. I väntan på väderomslag avsattes mycket kalkrikt sand och grus som formade det kulliga landskapet. På Marstad backar växer en så kallad kalktorrängsflora.

Ett stort isblock som lossnat blev liggande kvar länge. När isblocket så småningom smälte hade det blivit en sänka på dess plats, en så kallad dödisgrop. I sänkan ligger idag Marstadsjön. Runt sjön är marken blöt och fuktig av kalkrikt vatten. Här har en särskild kalkkärrsflora utvecklats. 

Bland videbuskarna kan du hitta orkidéer som ängsnycklar och vaxnycklar som blommar i juni. Strax innan slåttern i september blommar den skira vita slåtterblomman tillsammans med violetta ängsväddar. Kalkkärren och kalktorrängarna bjuder på en somrig blomsterupplevelse som vi kan njuta av tack vare att området sköts med slåtter och betesdjur. 

Lite mer svårskådade är de ovanliga små snäckorna kalkkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka som gömmer sig nere bland tuvorna i kärret. Även den gulbukiga jättevapenflugan är en sällsynt doldis som är specialiserad på små upprinnor med kalkrikt vatten.

Marstad naturreservat är en del av Marstad natura 2000-område.

Slåtterblomma

För dig som besökare

Strax norr om Skänninge tar du in på en väg skyltad mot "Marstad" och efter drygt tre kilometer är du framme vid naturreservatets parkering. Parkeringen har plats för tre bilar. I området finns inga vandringsleder eller andra friluftsanordningar men det är en öppen och lättvandrad miljö att gå i och det finns vinkelgenomgång så att du kan komma in i hagen. Marken är blöt så stövlar eller kängor rekommenderas. På sommaren betas området av nötdjur. Då är vi tacksamma om du inte har med dig hunden in i hagen eftersom det kan stressa betesdjuren och göra dem rädda och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 2,1 hektar
Skyddsår: 2018
Markägare: Sociteas Sanctae Birgittae
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland