Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Marstad naturreservat

Mitt ute på slättlandskapet strax utanför Skänninge ligger Marstad. Mjukt rundade kullar bryter av det flacka åkerlandskapet. Mellan kullarna ligger den lilla Marstadsjön som omges av den ovanliga naturtypen kalkkärr.

I Marstad är jordmånen rik på kalk. När senaste inlandsisen höll på att smälta bort från Sverige, dröjde den sig kvar lite extra länge i dessa trakter. I väntan på väderomslag avsattes mycket kalkrikt sand och grus som formade det kulliga landskapet. På Marstad backar växer en så kallad kalktorrängsflora.

Ett stort isblock som lossnat blev liggande kvar länge. När isblocket så småningom smälte hade det blivit en sänka på dess plats, en så kallad dödisgrop. I sänkan ligger idag Marstadsjön. Runt sjön är marken blöt och fuktig av kalkrikt vatten. Här har en särskild kalkkärrsflora utvecklats. 

Bland videbuskarna kan du hitta orkidéer som ängsnycklar och vaxnycklar som blommar i juni. Strax innan slåttern i september blommar den skira vita slåtterblomman tillsammans med violetta ängsväddar. Kalkkärren och kalktorrängarna bjuder på en somrig blomsterupplevelse som vi kan njuta av tack vare att området sköts med slåtter och betesdjur. 

Lite mer svårskådade är de ovanliga små snäckorna kalkkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka som gömmer sig nere bland tuvorna i kärret. Även den gulbukiga jättevapenflugan är en sällsynt doldis som är specialiserad på små upprinnor med kalkrikt vatten.

Marstad naturreservat är en del av Marstad natura 2000-område.

Slåtterblomma

För dig som besökare

Strax norr om Skänninge tar du in på en väg skyltad mot "Marstad" och efter drygt tre kilometer är du framme vid naturreservatets parkering. Parkeringen har plats för tre bilar. I området finns inga vandringsleder eller andra friluftsanordningar men det är en öppen och lättvandrad miljö att gå i och det finns vinkelgenomgång så att du kan komma in i hagen. Marken är blöt så stövlar eller kängor rekommenderas. På sommaren betas området av nötkreatur. Då är vi tacksamma om du inte har med dig hunden in i hagen eftersom det kan stressa betesdjuren och göra dem rädda och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Marstads naturreservat ur beslutet från 2018. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte störa eller skada djurlivet.
  • Du får inte fånga insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 2,1 hektar

Skyddsår: 2018

Kommun: Mjölby

Markägare: Sociteas Sanctae Birgittae

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss