Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ysundamarken naturreservat

Ysundamarken är ett av länets största områden med gammal barrskog.

Ysundamarken  ligger strax sydost om Finspångs tätort. Reservatet domineras av tall och i området finns gott om bergshällar och små myrmarker.

Större delen av reservatet har aldrig kalhuggits så träden är i många fall över 200 år gamla. Äldre stubbar visar att det har skett viss plockhuggning.

Här finns också gott om död ved. Flera av myrmarkerna har använts som slåtteräng. I reservatet trivs ett flertal arter som indikerar att skogen har fått stå orörd under en längre tid.

För dig som besökare

En parkering finns för dig som besökare. Från parkeringen får du gå cirka 100 meter fram till reservatet. Inga leder eller andra anordningar finns för dig som besökare men mellan parkeringen och huset Skogstorp kan man följa en gammal kyrkväg genom skogen.

Under 2020 har flera åtgärder gjorts för att försöka bekämpa granbarkborren. Åtgärderna syns som avbarkade stammar och högstubbar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ysundamarkens naturreservat ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte skada djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 80,9 hektar

Skyddsår: 2009 och 2024

Kommun: Finspång

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss