Stjärntorp naturreservat

Den gamla vägen leder besökaren rakt in i reservatet. Mellan bergsklackar med gamla grova tallar ligger dalgångar och sluttningar där högresta granar växer på mossrik mark. Det är gott om döda träd som står och ligger. Mellan stammarna tränger markvatten fram. Här finns alla förutsättningar för en myllrande mångfald!

Stjärntorps naturreservat är inte stort men det är ett fint exempel på naturskog. Från de magra tallbevuxna höjderna kan man blicka ner i de mörkare dalgångarna eller ut mot den lilla myrmarken i norr.

Skogen i området är gammal. Flera av träden i hällmarken är uppemot 200 år och de många silvervita döda tallarna skapar en känsla av urskog.

Kontrasten mellan den ljusa tallskogen och de granbevuxna mossrika dalarna är stor. Det täta krontaket tillsammans med kalkhaltigt ytligt markvatten skapar en speciell och ovanlig miljö. Här är fuktigt och mörkt och här trivs många olika marksvampar. Bland de ovanligaste är raggtaggsvamp och bitter taggsvamp. Den senare kan kännas igen på sin karaktäristiska doft av bittermandel. Andra svampar i granskogen är den chokladbruna ulltickan som växer på undersidan av grova granlågor.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 12,5 hektar
Skyddsår: 2017
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland