Stjärntorp naturreservat

Den gamla vägen leder besökaren rakt in i reservatet. Mellan bergsklackar med gamla grova tallar ligger dalgångar och sluttningar där högresta granar växer på mossrik mark. Det är gott om döda träd som står och ligger. Mellan stammarna tränger markvatten fram. Här finns alla förutsättningar för en myllrande mångfald!

Stjärntorps naturreservat är inte stort men det är ett fint exempel på naturskog. Från de magra tallbevuxna höjderna kan man blicka ner i de mörkare dalgångarna eller ut mot den lilla myrmarken i norr.

Skogen i området är gammal. Flera av träden i hällmarken är uppemot 200 år och de många silvervita döda tallarna skapar en känsla av urskog.

Kontrasten mellan den ljusa tallskogen och de granbevuxna mossrika dalarna är stor. Det täta krontaket tillsammans med kalkhaltigt ytligt markvatten skapar en speciell och ovanlig miljö. Här är fuktigt och mörkt och här trivs många olika marksvampar. Bland de ovanligaste är raggtaggsvamp och bitter taggsvamp. Den senare kan kännas igen på sin karaktäristiska doft av bittermandel. Andra svampar i granskogen är den chokladbruna ulltickan som växer på undersidan av grova granlågor.

För dig som besökare

En parkeringsficka med plats för två bilar finns längs vägen till reservatet. Därifrån får du promenera cirka 500 meter längs en skogsbilväg (med vägbom) fram till reservatet. Det finns inga markerade vandringsleder eller andra anordningar för friluftslivet men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 12,5 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Stjärnorp

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss