Hinnerstorp naturreservat

I Hinnerstorp kan du uppleva en riktig "urskogsskönhet" med flera hundra år gamla tallar. I den här miljön är det lätt att i tanken förflytta sig hundratals år tillbaka i tiden. Och det är rogivande att luta sig mot en gammal tall, njuta av tystnaden och vindens sus.

Från parkeringen leder en markerad stig in i reservatet. Följer du stigen kommer du att passera flera urbergshöjder med gammeltallar som vuxit här i 300-400 år. Tallarna har tjock pansarbark och vridna kraftiga grenar. De reser sig likt höga pelare och det känns högtidligt att vandra omkring bland dem.

I de riktigt gamla skogspartierna är det gott om stammar i olika stadier av nedbrytning. I de stående döda träden har hackspettar hackat bohål och i barken på solbelysta gammeltallar lever bland annat den sällsynta skalbaggen reliktbock. Vissa tallar visar spår av tidigare förekommande skogsbränder i form av så kallade brandljud.

På äldre granar går det att hitta gammelgranslav och kattfotslav. De berättar att skogen är gammal, orörd och mycket värdefull ur naturvårdssynpunkt. Den ovanliga brandtickan har också hittats på en nerblåst gran i reservatet.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fyra till fem bilar. Ett fikabord och ett vindskydd med eldstad finns vid parkeringen. Vindskyddet förvaltas av jaktlaget men får användas av besökare till reservatet. Från parkeringen är det cirka 500 meters promenad fram till reservatet utmed en markerad vandringsled. Leden fortsätter i en rundslinga runt reservatet. Sammanlagt blir det en lättvandrad promenad på cirka tre kilometer. Du kan även göra en avstickare från leden in till en rastplats med anordnad eldplats och fikabord.

Använd gärna eldstäderna men tänk på att vara försiktig med elden vid torrt väder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Hinnerstorps naturreservat ur beslutet från 2012. Texten är förenklad:

 • Du får tälta maximalt två dygn i följd.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel. Undantag för jakthund vid tillåten jakt.
 • Du får inte gräva upp växter eller samla mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor eller kräftdjur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 24,9 hektar

Skyddsår: naturminne 1945 reservat 2012

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss