Hinnerstorp naturreservat

I Hinnerstorp kan du uppleva en riktig "urskogsskönhet" med flera hundra år gamla tallar. I den här miljön är det lätt att i tanken förflytta sig hundratals år tillbaka i tiden. Och det är rogivande att luta sig mot en gammal tall, njuta av tystnaden och vindens sus.

Från parkeringen leder en markerad stig in i reservatet. Följer du stigen kommer du att passera flera urbergshöjder med gammeltallar som vuxit här i 300-400 år. Tallarna har tjock pansarbark och vridna kraftiga grenar. De reser sig likt höga pelare och det känns högtidligt att vandra omrking bland dem.

I de riktigt gamla skogspartierna är det gott om stammar i olika stadier av nedbrytning. I de stående döda träden har hackspettar hackat bohål och i barken på solbelysta gammeltallar lever bland annat den sällsynta skalbaggen reliktbock. Vissa tallar visar spår av tidigare förekommande skogsbränder i form av så kallade brandljud.

På äldre granar går det att hitta gammelgranslav och kattfotslav. De berättar att skogen är gammal, orörd och mycket värdefull ur naturvårdssynpunkt. Den ovanliga brandtickan har också hittats på en nerblåst gran i reservatet.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fyra till fem bilar. Ett fikabord och ett vindskydd med eldstad finns vid parkeringen. Vindskyddet förvaltas av jaktlaget men får användas av besökare till reservatet. Från parkeringen är det cirka 500 meters promenad fram till reservatet utmed en markerad vandringsled. Leden fortsätter i en rundslinga runt reservatet. Sammanlagt blir det en lättvandrad promenad på cirka 3 kilometer. Du kan även göra en avstickare från leden in till en rastplats med anordnad eldplats och fikabord.

Använd gärna eldstäderna men tänk på att vara försiktig med elden vid torrt väder.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 24,9 hektar
Skyddsår: naturminne 1945 reservat 2012
Kommun: Norrköping
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland