Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hinnerstorp naturreservat

I Hinnerstorp kan du uppleva en riktig "urskogsskönhet" med flera hundra år gamla tallar. I den här miljön är det lätt att i tanken förflytta sig hundratals år tillbaka i tiden. Och det är rogivande att luta sig mot en gammal tall, njuta av tystnaden och vindens sus.

Från parkeringen leder en markerad stig in i reservatet. Följer du stigen kommer du att passera flera urbergshöjder med gammeltallar som vuxit här i 300-400 år. Tallarna har tjock pansarbark och vridna kraftiga grenar. De reser sig likt höga pelare och det känns högtidligt att vandra omrking bland dem.

I de riktigt gamla skogspartierna är det gott om stammar i olika stadier av nedbrytning. I de stående döda träden har hackspettar hackat bohål och i barken på solbelysta gammeltallar lever bland annat den sällsynta skalbaggen reliktbock. Vissa tallar visar spår av tidigare förekommande skogsbränder i form av så kallade brandljud.

På äldre granar går det att hitta gammelgranslav och kattfotslav. De berättar att skogen är gammal, orörd och mycket värdefull ur naturvårdssynpunkt. Den ovanliga brandtickan har också hittats på en nerblåst gran i reservatet.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fyra till fem bilar. Ett fikabord och ett vindskydd med eldstad finns vid parkeringen. Vindskyddet förvaltas av jaktlaget men får användas av besökare till reservatet. Från parkeringen är det cirka 500 meters promenad fram till reservatet utmed en markerad vandringsled. Leden fortsätter i en rundslinga runt reservatet. Sammanlagt blir det en lättvandrad promenad på cirka 3 kilometer. Du kan även göra en avstickare från leden in till en rastplats med anordnad eldplats och fikabord.

Använd gärna eldstäderna men tänk på att vara försiktig med elden vid torrt väder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 24,9 hektar

Skyddsår: naturminne 1945 reservat 2012

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00