Bokö naturreservat

Bokö naturreservat ligger i den smalaste delen av Östergötlands skärgård. I övärlden finns både innerskärgårdens lummiga lövträdsgrönska och ytterskärgårdens kala klipphällar ut mot det öppna havet. 

Naturreservatet omfattar Bokö, Brånnholmen, Långholmen och ett femtontal andra mindre öar och skär. Bokö var förr i tiden det största fiskeläget i den här delen av skärgården. Numera finns endast ett fåtal bofasta kvar.

I dag sköts det vackra odlingslandskapet av en bofast brukare på uppdrag av Länsstyrelsen. För att bevara det gamla kulturlandskapet är betande djur särskilt viktig. Större delen av ön betas av får. Strandängarna sköts med slåtter och har en rik kustpräglad flora, här finns till exempel blåsklöver, bunge, darrgräs och dvärgarun.

En vacker ekhagmark med odlingsrösen och hamlade lindar och askar omgärdas av trägärdesgårdar och stengärdesgårdar. I hagmarken finns en rik flora med buskstjärnblomma, korskovall och orkidén Adam och Eva.

På Brånnholmens hällmarker står orörd skog med grova tallar. På stranden kan du se vackra vittringsmönster i berggrunden. De kala klipporna och skären ligger skyddslösa mot havets sol och vindar men i jordfyllda skrevor lyser gul fetknopp, gräslök, styvmorsviol och fackelblomster.

Fågellivet är rikt i övärlden och här finns bland annat svärta, kolonier med tärnor och andra sjöfåglar. Vissa av öarna är fågelskyddsområden markerade med skyltar som anger när tillträdesförbud råder.

För dig som besökare

Den naturliga entrén till Bokö är gästhamnen vid Västantill där det finns gästbrygga för enstaka båtar. Vissa dagar och tider finns det möjlighet att åka kollektivt med Östgötatrafikens skärgårdstrafik ut till Bokö, linje 775. Glöm inte att boka dagen innan.

På Västantill finns torrdass, soptunna, grillplats, fikabord och informationsbod. Vid Västantill finns också en bastu som mot en kostnad kan bokas av brukaren på Bokö, Karl-Göran Svensson på telefon 070-2667678. Vid Västantill startar en vandringsled som tar dig på en rundslinga förbi de mest sevärda delarna på Bokö. Leden är cirka 2,5 kilometer lång, markerad med orange färg och går i varierande terräng. På Bokö (utanför reservatet) ligger en stugby som kan nyttjas för övernattning, för bokning kontakta Valdemarsviks turistbyrå.

Torrdass och soptunnor finns även på öarna Huholmen och Långholmen men även på Lindholmen strax utanför reservatet.

Från våren till hösten betas större delen av reservatsområdet på Bokö av får och hästar. Under denna tid avråder vi att gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Bokö naturreservat från 2007.

 • Du får tälta eller förtöja båt max en natt.
 • Du får inte framföra vattenskoter, vattenskidor eller annan båtdragen utrustning utanför den för vattenskoter tillåtna zonen i och kring farleden.
 • Du måste ha din hund kopplad.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du får inte skada fast naturföremål genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får bara göra upp eld på anordnad eldplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 415 hektar

Skyddsår: 1973

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss