Bokö naturreservat

Bokö naturreservat ligger i den smalaste delen av Östergötlands skärgård. I övärlden finns både innerskärgårdens lummiga lövträdsgrönska och ytterskärgårdens kala klipphällar ut mot det öppna havet. 

Naturreservatet omfattar Bokö, Brånnholmen, Långholmen och ett femtontal andra mindre öar och skär. Bokö var förr i tiden det största fiskeläget i den här delen av skärgården. Numera finns endast ett fåtal bofasta kvar.

I dag sköts det vackra odlingslandskapet av en bofast brukare på uppdrag av Länsstyrelsen. För att bevara det gamla kulturlandskapet är betande djur särskilt viktig. Större delen av ön betas av får. Strandängarna sköts med slåtter och har en rik kustpräglad flora, här finns till exempel blåsklöver, bunge, darrgräs och dvärgarun.

En vacker ekhagmark med odlingsrösen och hamlade lindar och askar omgärdas av trägärdesgårdar och stengärdesgårdar. I hagmarken finns en rik flora med buskstjärnblomma, korskovall och orkidén Adam och Eva.

På Brånnholmens hällmarker står orörd skog med grova tallar. På stranden kan du se vackra vittringsmönster i berggrunden. De kala klipporna och skären ligger skyddslösa mot havets sol och vindar men i jordfyllda skrevor lyser gul fetknopp, gräslök, styvmorsviol och fackelblomster.

Fågellivet är rikt i övärlden och här finns bland annat svärta, kolonier med tärnor och andra sjöfåglar. Vissa av öarna är fågelskyddsområden markerade med skyltar som anger när tillträdesförbud råder.

För dig som besökare

Den naturliga entrén till Bokö är gästhamnen vid Västantill där det finns gästbrygga för enstaka båtar. På Västantill finns torrdass, soptunna, fikabord, informationsskyltar och informationsbod.

År 2020, pågår byte av brukare av reservatet vilket innebär att vissa delar av skötseln och tillsynen påverkas tillfälligt. Bland annat kommer besökare inte kunna hyra bastun denna säsong.

På Bokö (utanför reservatet) ligger en stugby som kan utnyttjas för övernattning, kontakta turistbyrån. På Bokö finns en cirka 2,5 kilometer lång vandringsled som går genom de mest sevärda naturavsnitten i varierande terräng. 
 
Torrdass och soptunnor finns även på Huholmen, Långholmen och Lindholmen.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Bokö naturreservat:

 • Du får tälta eller förtöja båt max en natt.
 • Du får inte framföra vattenskoter, vattenskidor eller annan båtdragen utrustning utanför den för vattenskoter tillåtna zonen i och kring farleden.
 • Du måste ha din hund kopplad.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du får inte skada fast naturföremål genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får bara göra upp eld på anordnad eldplats.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Bokö naturreservat från 2007.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 415 hektar
Skyddsår: 1973
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats