Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Abborrsjön naturreservat

I Abborrsjöns naturreservat kan du uppleva gammelskog i ett lugnt och avskilt läge.

I dessa tallskogar finns flera myrmarker och tallrismossar. Området är en fin lokal för skogshöns och här finns chans att se orrar. Från en höjd kan man få en fin utsikt över den lilla Aborrsjön som ligger strax norr om reservatet. Tallskogarna i reservatet är till viss del präglade av bränder.

Högt upp i tallarna växer tallticka som skvallrar om trädens höga ålder. Flera av de gamla tallarna bär spår av insekter, till exempel kläckhål från de kräsna skalbaggarna reliktbock och svart praktbagge. På höjder och hällar täcks marken av lavar och i de fuktiga miljöerna frodas mattor av mossa med blågrå kuddar av den ovanliga blåmossan.

Abborrsjöns naturreservat är en del av ett större gammelskogsområde som sträcker sig från Vallerängstorps naturreservat i öster till Orrmossen och Nybygget i väster.

För dig som besökare

Området har ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 13,9 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Finspång
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland