Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Abborrsjön naturreservat

I Abborrsjöns naturreservat kan du uppleva gammelskog i ett lugnt och avskilt läge.

I dessa tallskogar finns flera myrmarker och tallrismossar. Området är en fin lokal för skogshöns och här finns chans att se orrar. Från en höjd kan man få en fin utsikt över den lilla Aborrsjön som ligger strax norr om reservatet. Tallskogarna i reservatet är till viss del präglade av bränder.

Högt upp i tallarna växer tallticka som skvallrar om trädens höga ålder. Flera av de gamla tallarna bär spår av insekter, till exempel kläckhål från de kräsna skalbaggarna reliktbock och svart praktbagge. På höjder och hällar täcks marken av lavar och i de fuktiga miljöerna frodas mattor av mossa med blågrå kuddar av den ovanliga blåmossan.

Abborrsjöns naturreservat är en del av ett större gammelskogsområde som sträcker sig från Vallerängstorps naturreservat i öster till Orrmossen och Nybygget i väster.

För dig som besökare

Området har ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Abborrsjöns naturreservat ur beslutet från 2019. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta ved, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla in insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 13,9 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Finspång

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss