Viggeby naturreservat

Naturreservatet består av flera öar och en långsträckt udde ut i sjön Järnlunden. Vandringslederna i området går över blomsterika hällmarker, genom fina ekmiljöer, lummiga lövskogar och böljande, öppna betesmarker. 

Järnlunden är Linköpings kommuns näst största sjö. Den är näringsfattig och cirka 30 meter djup med relativt klart vatten. Här lever 10-15 fiskarter, bland annat gös, ål och sik. Till sjöns fågelliv hör bland annat fiskgjuse, storlom, fisktärna och gråtrut.

På hällarna vid sjön växer torktåliga och solälskande växter. Orkidén Adam och Eva växer bland annat på Rågön. Blomsterika klippängar finns också utmed vandringsleden längs de branta ständerna mellan Jaktstugeudden och Biggebysand. Bland kattfot, slåtterfibbla och svinrot blommar den blå axveronikan under högsommaren. På strandnära hällmarker växer knotiga och vindpinade tallar som är över 100 år gamla.

I de lummiga ädellövskogarna finns lindar och gamla ekar med stora, vida kronor. På ekarna växer ovanliga arter till exempel gul dropplav och blekticka. I området finns stora bestånd med gammal grov asp. Dessa är mycket värdefulla för hålhäckande fåglar som spillkråka och gröngöling. Man kan även träffa på kattuggla, skogsduva och stare som alla häckar i ihåliga träd och övergivna hackspettsbon.

Delar av barrskogen drabbades hårt av stormarna Gudrun (år 2005) och Per (år 2007). Stormar, men också bränder, har historiskt varit naturliga inslag i skogslandskapet. Efter en naturvårdsbränning på Viggebyön år 2006, koloniserades marken snabbt av brandgynnade arter som lungmossa, brännmossa, rotmurkla och toppmurkla.

För dig som besökare

I reservatet finns vandringsleder, grillplatser, badplats, dass med mera. En del anordningar är tillgänglighetsanpassade. För mer detaljerad information se länk till Linköpings kommuns webb.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Viggeby naturreservat:

 • För att inte störa känsliga fåglar under häckning är det under tiden 1 april till 10 juli tillträdesförbud på Toftaskär och skären mellan Tallön och Rågön. Tillträdesförbudet betyder att du inte får komma närmare än 50 meter från stranden.
 • Du får inte gräva upp växter. Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller trädlevande svampar.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, spränga, borra, hacka, rista eller måla.
 • Du måste hålla din hund och katt kopplad.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du får inte köra vattenskoter eller vattenskidor.
 • Du får bara rida på särskilt anvisade vägar och stigar om sådana finns.
 • Du får bara cykla på väg fram till anordnade parkeringsplatser, till Viggeby gård samt på särskilt anvisade platser om sådana finns.
 • Du får inte använda luftgevär, pilbåge eller andra vapen.
 • Du får bara elda på anordnade eldplatser.
 • Du får inte ställa upp husvagn eller husbil för övernattning.
 • Du får endast tälta på särskilt anordnade rastplatser som vid Jaktudden och på Bromön.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.

*Detta är kortfattade utdrag ur beslutet om Viggeby naturreservat från 2005 samt beslutet om fågelskyddsområde från 2010.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Linköpings kommun

Telefon 013-20 60 00 (växel)