Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Korphålorna naturreservat

Vågar du bli förförd av Korphålornas trolska gammelskog? Att vandra här kan bli en magisk upplevelse när dimman stiger från myrarna och den spegelblanka tjärnen visar sig bland mossbelupna stenar. Är du rädd för Näcken eller Huldran bör du hålla dig till den markerade vandringsleden.

Om Korphålornas natur

I naturreservatets sydvästra del hittar du den djupa dalgång som i folkmun kallas för "Kôrpahålera". Dalgången har gett reservatet dess namn. Söder om dalgången reser sig en hög lodrät bergvägg och på norra sidan en lite lägre brant. Dalgången bildades under istiden av kraftiga smältvattenströmmar då löst material spolades eller nöttes bort. Detta kallas för en kanjon, eller "skura" som är den traditionella benämningen. 

På skurans botten rinner än i dag en bäck. Här nere råder en mycket skyddad och fuktig miljö, ett paradis för svampar, lavar och mossor. Mosstäcket ligger tjockt över block och döda granstammar. På sydbranten är stor revmossa bitvis marktäckande vilket tyder på många århundraden av skuggiga och fuktiga förhållanden. Är du uppmärksam kanske du hittar den lilla vedtrappmossan.

På undersidan av döda liggande träd kan det ibland se ut som om stammarna har brunt skinn. Det är de ovanliga svamparna ullticka och gränsticka som växer där. Granarna är bitvis draperade av skägglavar. Gammelgranlaven ger skogen en speciell prägel som färgar granstammarna i blågrå toner.

På höjderna i reservatet är jordtäcket tunt. Gamla långsamt växande tallar reser sig från en matta av grå och vit renlav. Här kan du hitta spillning från tjäder. På flera av träden syns spår av brand eller håligheter som spillkråkan gjort. 

I den norra delen av reservatet genomfördes en naturvårdsbränning år 2002. Efter denna gjordes flera intressanta insektsfynd bland annat sotsvart praktbagge och stekelbock.

På de grova asparna kan du bland annat finna den vackra lunglaven med ljusgröna blad och högre upp på stammarna sitter mörkbrun aspgelélav. På gamla asplågor växer kandelabersvamp, trolldruva och dvärghäxört.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka fem bilar. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt. Vid parkeringen startar en orangemarkerad vandringsled som går i en rundslinga i reservatet. Promenaden är sammanlagt 2,3 kilometer lång och går bitvis på kuperad terräng över stock och sten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Korphålornas naturreservat, ur beslutet från 2024. Texten är förenklad:

  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte plocka mossor eller lavar.
  • Du får plocka matsvamp men inga andra sorters svampar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 100,7 hektar

Skyddsår: 1998

Kommun: Ydre

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss