Vrinneviskogen naturreservat

Vrinneviskogen är ett populärt strövområde och en grön oas i Norrköping som sträcker sig från Klingsberg i norr till Ensjön i söder.

Här finns skog med grova tallar med skrovlig pansarbark, sumpskogar och halvöppna gräsmarker som slåttras årligen. Där gränsen förr gick mellan skogen och odlingsmarken, finns ek- och hassellundar och lövträden är vanligare.

Vrinneviskogen är sedan lång tid starkt präglad av mänsklig påverkan. Här finns till exempel fornlämningar från bronsåldern som gravar och skärvstenshögar. Speciella och lite mystiska är de små groparna uthuggna i berget som kallas älvkvarnar eller skålgropar.

För dig som besökare

Området är ett populärt utflyktsmål med motionsspår, ridvägar och strövvänliga stigar. Eldplats finns strax söder om Tjalvegården.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)

Fakta

Storlek: 286 hektar
Skyddsår: 1978
Markägare: Norrköpings kommun
Förvaltare: Norrköpings kommun