Vrinneviskogen naturreservat

Vrinneviskogen är ett populärt strövområde och en grön oas i Norrköping som sträcker sig från Klingsberg i norr till Ensjön i söder.

Här finns skog med grova tallar med skrovlig pansarbark, sumpskogar och halvöppna gräsmarker som slåttras årligen. Där gränsen förr gick mellan skogen och odlingsmarken, finns ek- och hassellundar och lövträden är vanligare.

Vrinneviskogen är sedan lång tid starkt präglad av mänsklig påverkan. Här finns till exempel fornlämningar från bronsåldern som gravar och skärvstenshögar. Speciella och lite mystiska är de små groparna uthuggna i berget som kallas älvkvarnar eller skålgropar.

För dig som besökare

Området är ett populärt utflyktsmål med motionsspår, ridvägar och strövvänliga stigar. Eldplats finns strax söder om Tjalvegården.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Vrinneviskogens naturreservat:

 • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Du får inte gräva upp växter eller plocka mossor eller lavar.
 • Du får bara göra upp eld på särskilt anordnade eldplatser.
 • Du får bara köra motordrivna fordon på vägar som är avsedda för det.
 • Du får bara parkera på anordnade parkeringsplatser.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla din hund och katt kopplad.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Vrinneviskogens naturreservat från 1978.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)